Issara (อิสระ)

Rating
สิ่งอำนวยความสะดวกมีห้องนั่งเล่น มี TV มี Stereo
ประเภทอาหารfull board
การดำน้ำ
  • มี Nitrox
พื้นที่บริการ
รายละเอียดอื่นห้องนอนมีห้องน้ำในตัวทุกห้อง
ข้อมูลทริป