แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Issara

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

09-15 เม.ย. 2563 5 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันสงกรานต์) 34,200/36,900/39,000 บาท
17-22 เม.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
24-29 เม.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
29-04 พ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันแรงงาน, วันฉัตรมงคล) บาท
14-18 พ.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ บาท
21-25 พ.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ บาท
28-01 มิ.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ บาท
03-08 มิ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ โลซิน-เกาะเต่า (วันเฉลิมฯ) บาท
11-14 มิ.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 19,125/20,625/22,125 บาท
18-21 มิ.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ บาท
25-28 มิ.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 19,500 บาท
03-07 ก.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ เกาะเต่า (ฟูลมูน วันอาสาฬหบูชา) บาท
09-12 ก.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ บาท
16-19 ก.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ บาท
24-28 ก.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ เกาะเต่า (วันเฉลิม ร.10) บาท
30-02 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ บาท
06-09 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ บาท
12-17 ส.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ โลซิน-เกาะเต่า (วันแม่) บาท
20-24 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 19,500 บาท
03-07 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 19,500/20,900/22,500 บาท
10-14 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ บาท
17-21 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ บาท
24-28 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 19,500 บาท
01-05 ต.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ บาท
14-19 ต.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
21-26 ต.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันปิยมหาราช) บาท
28-02 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
04-09 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
11-16 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
18-23 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 27,300/29,500/31,600 บาท
25-30 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
02-08 ธ.ค. 2563 5 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันพ่อ) บาท
09-14 ธ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันรัฐธรรมนูญ) บาท
16-21 ธ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
23-28 ธ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันคริสต์มาส) บาท
29-04 ม.ค. 2564 5 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันปีใหม่) 32,000 บาท
06-11 ม.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
20-25 ม.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
27-01 ก.พ. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
03-08 ก.พ. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
10-15 ก.พ. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ ทริปวันตรุษจีน บาท
17-22 ก.พ. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
24-01 มี.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
03-08 มี.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
10-15 มี.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
17-22 มี.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
24-29 มี.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
01-06 เม.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ ทริปวันจักรี บาท
09-15 เม.ย. 2564 5 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันสงกรานต์) 32,000 บาท
16-21 เม.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
23-28 เม.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
28-03 พ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ ทริปวันแรงงาน บาท