แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Issara

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

21-26 ต.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันปิยมหาราช) บาท
04-09 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
11-16 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
18-23 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 27,300/29,500/31,600 บาท
25-30 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
02-08 ธ.ค. 2563 5 วัน 18 ไดฟ์ อันดามัน เหนือ-ใต้ (วันพ่อ) 32,000/35,000 บาท
09-14 ธ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามัน เหนือ (วันรัฐธรรมนูญ) บาท
16-21 ธ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
23-28 ธ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ(วันคริสต์มาส) บาท
29-04 ม.ค. 2564 5 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันปีใหม่) 34,200/36,900/39,000 บาท
13-18 ม.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
27-01 ก.พ. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
03-08 ก.พ. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 25,500/27,500/29,500 บาท
24-01 มี.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันมาฆบูชา) บาท
03-08 มี.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
17-22 มี.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
01-06 เม.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันจักรี) บาท
08-14 เม.ย. 2564 5 วัน 18 ไดฟ์ อันดามัน เหนือ-ใต้ (วันสงกรานต์) 32,000 บาท
28-03 พ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (ทริปวันแรงงาน) บาท
15-18 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ บาท
23-26 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ บาท
29-03 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามัน เหนือ-ใต้ (วันปีใหม่) บาท
12-17 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามัน เหนือหรือใต้ (วันสงกรานต์) บาท
21-24 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ บาท
25-28 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ บาท
22-25 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ บาท