ทำไมถึงควรจะเรียน Rescue Diver

ทำไมถึงควรจะเรียน Rescue Diver (แปลจาก Why Get Rescue Certified: Rodales' Scuba Diving: March 2002)

ในเวลาฉุกเฉิน การตอบสนองอย่างรวดเร็ว เยือกเย็น และมีประสิทธิภาพนั้น อาจจะทำให้ผู้ประสบเหตุรอดมาได้ แทนที่จะบาดเจ็บ หรือยิ่งไปกว่านั้น นี่คือเหตุผลที่สถาบันดำน้ำต่างๆ และนิตยสาร Rodale's Scuba Diving แนะนำว่าหลักสูตร Rescue Diver นี้เป็นส่วนสำคัญสำหรับนักดำน้ำที่ดำน้ำอย่างจริงจังทุกคน เพราะจากการเรียนถึงระดับนี้เท่านั้น ที่จะทำให้นักดำน้ำมีความพร้อมที่จะสังเกต ป้องกัน และรับมือกับอุบัติเหตุได้

จะได้เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตรจะรวมถึง เทคนิคการกู้ภัยโดยไม่ลงน้ำ การให้ออกซิเจนฉุกเฉิน และการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน (รวมถึงการป้องกัน และวางแผนรับมือกับกรณีฉุกเฉินด้วย - ผู้แปล) และที่สำคัญกว่านั้น จะมีการฝึกฝนในน้ำ โดยใช้การจำลองเหตุการณ์ว่ามีผู้ประสบเหตุ ผู้เรียนจะได้มีโอกาสนำสิ่งที่เรียนมาจากภาคทฤษฎีมาปฏิบัติการจริงๆ ในน้ำ เพราะว่าในเหตุการณ์ฉุกเฉินจริงๆ นั้น คนเราจะจำสิ่งที่ได้ลงมือทำไปแล้วได้มากกว่าสิ่งที่ได้อ่านไป

ต้องมีคุณสมบัติอะไรถึงเรียนได้

แตกต่างกันไประหว่างสถาบันดำน้ำแต่ละแห่ง แต่ส่วนมากจะต้องผ่านหลักสูตรการเรียน CPR มาก่อน บางสถาบันต้องให้เรียนจบระดับ Advanced บางสถาบันก็ไม่จำเป็น

เรียนแล้วได้อะไร

นอกจากเรียนรู้เทคนิคการกู้ภัยอย่างเฉพาะเจาะจงแล้ว ท่านจะมีความระแวดระวังต่อสัญญาณความเครียดของนักดำน้ำคนอื่น มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ไม่เพียงแต่ในการช่วยเหลือคนอื่นเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง การช่วยเหลือตัวเองด้วย

(นอกจากนั้น ท่านยังจะได้เรียนรู้วิธีการวางแผนเพื่อป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการจัดการกับกรณีฉุกเฉินหากเกิดเหตุ เรียนรู้วิธีการเป็นนักดำน้ำที่ระแวดระวัง ทำให้การดำน้ำปลอดภัยมากยิ่งขึ้น - ผู้แปล)

แปลและเรียบเรียงโดย ดร. พิชิต เมืองนาโพธิ์
พิสูจน์อักษร ทีมงาน FreedomDIVE
ปรับปรุงล่าสุด 18 ต.ค. 2566