คอร์ส Advanced Adventurer

เนื้อหาหลักสูตร

Skydiving Safety Stop

สำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตร Open Water Diver มาเรียบร้อยแล้ว และต้องการสัมผัส ประสบการณ์การดำน้ำ เพิ่มขึ้น หรือต้องการเพิ่มพูนทักษะการดำน้ำ เช่น การดูทิศทางใต้น้ำ การควบคุมการเคลื่อนไหวใต้น้ำ และมีความสุขกับ การดำน้ำ มากยิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร แบ่งเป็น หัวข้อบังคับ 2 หัวข้อ และเลือกได้อิสระ 3 หัวข้อ ดังนี้

หัวข้อบังคับ

Deep Diving ความรู้ ทักษะที่จำเป็น และมาตรการความปลอดภัย ในการดำน้ำลึก เกินกว่า 18 เมตร (หรือ 60 ฟุต) รวมถึงทัศนคติที่เหมาะสม ในการดำน้ำลึก
Underwater Navigation การคาดคะเนระยะทางใต้น้ำ ด้วยการตีฟิน หรือระยะเวลา, การนำทางใต้น้ำ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น เข็มทิศ สภาพภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อมใต้น้ำ

หัวข้อเลือกอิสระ

Night Diving * เทคนิคการดำน้ำ และข้อปฏิบัติ สำหรับการดำน้ำ ในเวลากลางคืน
Peak Performance * ฝึกทักษะ การควบคุมการลอยตัว ขั้นสูง
Multilevel Diving * วิธีการคำนวณ และวางแผนการดำน้ำ แบบหลายระดับความลึก ที่ช่วยให้สามารถอยู่ใต้น้ำ ได้นานกว่าการคำนวณแบบ Single Level
Wreck Diving * เทคนิคการดำน้ำ เพื่อชมเรือจม และซากปรักหักพังใต้น้ำ
Drift Diving เทคนิคการดำน้ำ ในบริเวณที่มีกระแสน้ำค่อนข้างแรง
Underwater Naturalist ฝึกทักษะ การสังเกต สิ่งมีชีวิตใต้น้ำ
Search & Recovery เทคนิคการดำน้ำ เพื่อการค้นหาใต้น้ำ

* วิชาที่นักดำน้ำ นิยมเลือกเรียน

แผนการเรียน

แผนการเรียนระยะเวลาสถานที่
ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมง กรุงเทพฯ หรือ สัตหีบ
ฝึกภาคปฏิบัติและทดสอบในทะเล 2 วัน (5 ไดฟ์) สัตหีบ

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรเรียนดำน้ำขึ้นสูงราคา
Advanced Open Water Diver (สอบแสมสาร) 9,500
เรียน Advanced ในทริป Liveaboard 4,500

[สมัครเรียนดำน้ำ]

ดำน้ำแบบ Scuba

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  1. เรียนดำน้ำ กับครูที่มีประสบการณ์สูง ทั้งด้านการดำน้ำ และการสอน
  2. หนังสือเรียนแบบ E-Book ในระหว่างการเรียน
  3. ค่าเรือและอาหารกลางวันบนเรือทั้ง 2 วัน
  4. บัตรประจำตัวนักดำน้ำสากลสถาบัน SSI พร้อมรูปถ่ายของคุณเอง เพื่อใช้ดำน้ำในทะเลเปิดทั่วโลก ตลอดชีพ
  5. ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท ตามกฎหมายธุรกิจท่องเที่ยว
  6. ประกันอุบัติเหตุจากการดำน้ำลึก
  7. ไม่รวมค่าเดินทาง และที่พักในวันออกสอบภาคทะเล

หรือสรุปสั้น ๆ ว่า รวมทุกอย่างที่จำเป็น สำหรับการเรียนทั้งหมดไว้แล้ว ในราคาเดียว ไม่จำเป็นต้องจ่ายเพิ่ม ในส่วนใดอีก ส่วนการเดินทาง สามารถเลือกได้ว่า จะขับรถไปเอง ใช้บริการรจำทาง หรือติดรถไปกับเพื่อนร่วมชั้น ตามแต่ความสะดวก และที่พักก็สามารถแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ FreedomDIVE ดำเนินการจองให้ เพื่อพักที่เดียวกับทีมงานได้เลย (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)

Diver Reward

รับสิทธิเป็นสมาชิกบัตร Diver Reward ระดับ Family โดยอัตโนมัติ สามารถซื้อสินค้าในราคาสมาชิก ร่วมสะสมแต้ม และใช้แต้มเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อๆ ไป

คุณสมบัติผู้เรียน

  • ผู้เรียนต้องผ่านหลักสูตร Open Water หรือเทียบเท่า มาแล้ว
  • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคหัวใจ ลมชัก เบาหวาน หรือโรคหอบ
  • มีใจอนุรักษ์ อยากเห็นท้องทะเลไทยสวยงาม และยั่งยืน