แพ็คเกจดำน้ำของเรือ ARUNA VOYAGER

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

27-01 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 40,000/45,000 บาท
10-15 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 40,000/45,000/60,000 บาท
17-22 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันลอยกระทง) 40,000/45,000 บาท
01-06 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันพ่อ) 40,000/45,000 บาท
30-04 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันปีใหม่) 40,000/45,000 บาท
05-10 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันเด็ก) 40,000/45,000 บาท
26-31 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 40,000/45,000 บาท
04-09 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 40,000/45,000 บาท
11-16 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันวาเลนไทน์) 40,000/45,000 บาท
02-07 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 40,000/45,000 บาท
30-04 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 40,000/45,000 บาท
27-02 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันแรงงาน) 40,000/45,000 บาท
03-08 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันฉัตรมงคล) 40,000/45,000 บาท
20-25 ต.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันปิยมหาราช) 40,000/45,000 บาท
10-15 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 40,000/45,000 บาท
16-21 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 40,000/45,000 บาท
07-12 ธ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันรัฐธรรมนูญ) 40,000/45,000 บาท
21-26 ธ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันคริสต์มาส) 40,000/45,000 บาท
03-08 ก.พ. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 40,000/45,000 บาท
09-14 ก.พ. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันวาเลนไทน์) 40,000/45,000 บาท
02-07 มี.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 40,000/45,000 บาท
12-17 เม.ย. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันสงกรานต์) 40,000/45,000 บาท
27-02 พ.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันสงกรานต์ 40,000/45,000 บาท