กระบี่

กระบี่
จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดขนาดเล็กที่มากด้วยทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  และมรดกทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ การผสมผสานการดำรงชีวิตของผู้คนที่ต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา และความเชื่อที่แตกต่างอย่างกลมกลืน ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ติดกับทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯไปตามทางหลวงแผ่นดินประมาณ 814 กิโลเมตร
พื้นที่ดำน้ำ

ข้อมูลทั่วไป

กระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคใต้ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยที่ ซึ่งมีประวัติศาตร์เก่าแก่มากแห่งหนึ่ง และมีการตั้งถิ่นฐานกันมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่พบเครื่องมือหิน ภาพสีโบราณ ลูกปัด เครื่องปั้นดินเผาและโครงกระดูกหลายแห่งทั้งบริเวณหน้าผาและในถ้ำต่างๆของจังหวัดกระบี่ สันนิษฐานกันว่าที่มาของชื่อ “กระบี่” นั้นแปลว่า “ลิง” ซึ่งเมืองกระบี่เมื่อก่อนจะเป็นแขวงเมืองปกาสัยนั้นมีการจดบันทึกไว้ว่าเป็นที่ตั้งของเมือง “บันไทยสมอ” ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 12 นักษัตรและขึ้นตรงต่อเมืองนครศรีธรรมราช และเมืองบันไทยสมอได้ใช้ตราลิงเป็นตราประจำเมือง เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่าลิงมีความองอาจกล้าหาญเทียบเท่าทหารกองหน้า กระบี่ในสมัยนั้นอยู่ในการปกครองของอาณาจักรลิกอร์ซึ่งกลายเป็น จังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน

การเดินทาง

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่จังหวัดกระบี่ได้หลายวิธี ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง และเครื่องบิน

  • มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-กระบี่ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11-12 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490 www.transport.co.th ลิกไนท์ทัวร์
  • จากกรุงเทพฯ ไปกระบี่ได้ 2 เส้นทาง คือ
    1. ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา ไปจนถึงกระบี่ ระยะทางประมาณ 946 กิโลเมตร
    2. ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) จนถึงจังหวัดชุมพร แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สู่อำเภอไชยา อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 4035 ถึงอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ แล้ววกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 เพื่อเข้าสู่ตัวเมืองกระบี่ ระยะทางประมาณ 814 กิโลเมตร

ข้อมูลการบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ไปยังสนามบินนานาชาติกระบี่นั้น มีสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินตรงทุกวัน ทั้ง บางกอกแอร์เวย์, การบินไทย และ แอร์เอเชีย และนอกจากนี้ยังมีเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศซึ่งได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน ไทเกอร์แอร์เวย์ คอยให้บริการระหว่างประเทศอีกด้วย

พื้นที่ดำน้ำ