แพ็คเกจดำน้ำของรีสอร์ท Kapalai Dive Resort

ทริปดำน้ำของเรา

09-14 เม.ย. 2565 4 วัน 8 ไดฟ์ Sipadan - Kapalai (9 Apr '22) 32,500 บาท รายละเอียด
13-18 เม.ย. 2565 4 วัน 8 ไดฟ์ Sipadan - Kapalai (13 Apr '22) 32,500 บาท รายละเอียด
03-08 พ.ค. 2565 4 วัน 8 ไดฟ์ Sipadan - Kapalai (3 May '22) 32,500 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำของรีสอร์ท จองกับเราได้เลยค่ะ

12-17 เม.ย. 2565 4 วัน 9 ไดฟ์ สิปาดัน (วันสงกรานต์) 41,900 บาท
12-17 เม.ย. 2565 4 วัน 9 ไดฟ์ สิปาดัน (วันสงกรานต์) 41,900 บาท
13-18 เม.ย. 2565 4 วัน 9 ไดฟ์ สิปาดัน (วันสงกรานต์) 32,500 บาท
03-08 พ.ค. 2565 4 วัน 9 ไดฟ์ สิปาดัน (วันฉัตรมงคล) 32,500 บาท