แพ็คเกจดำน้ำของรีสอร์ท Kapalai Dive Resort

ทริปดำน้ำของเรา

- 4 วัน 8 ไดฟ์ Sipadan - Kapalai 36,000 บาท รายละเอียด
26-31 ก.ค. 2565 4 วัน 8 ไดฟ์ Sipadan - Kapalai (Jul '22) 36,000 บาท รายละเอียด
11-16 ส.ค. 2565 4 วัน 8 ไดฟ์ Sipadan - Kapalai (Aug '22) 36,000 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำของรีสอร์ท

ยังไม่มีข้อมูล สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450