รถถัง โบกี้รถไฟ

ประเภทการดำน้ำ Boat dive

ข้อควรระวัง
เนื่องจากตู้รถไฟและรถขยะค่อนข้างผุพัง จึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส
เนื่องจากจุดดำน้ำส่วนใหญ่อยู่ที่ความลึก 22 เมตร จึงควรระวัง Decompression Sickness และการดำด้วย Nitrox เป็นทางเลือกที่ดีกว่า
ระดับการดำน้ำ นักดำน้ำที่มีประสบการณ์
จุดดำน้ำ รถถัง, รถขยะ, ตู้รถไฟ
ฤดูท่องเที่ยว ก.ค. - ก.ย.
สิ่งที่น่าสนใจ ทากทะเล, กระเบนจุดฟ้า, ปลาปักเป้าตัวใหญ่, ปลาการ์ตูนอานม้า, ปลาสิงโต, ฝูงปลาข้างเหลือง, ฝูงปลากะพง, ปลาฉลามกบ

ข้อมูลทั่วไป

เป็นแนวปะการังเทียมที่ถูกนำมาจมไว้เพื่อให้เป็นบ้านของสัตว์ทะเล ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแนวปะการังเทียมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
โครงการปะการังเทียมเหล่านี้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์หนึ่งใน พ.ศ. 2544 ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในภาคใต้ และมีราษฎรในอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ทำหนังสือกราบบังคมทูลให้ทรงพิจารณาช่วยเหลือฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเล เนื่องจากสัตว์น้ำลดลงมากจนรายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัว
จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ ได้ขอพระราชทานคำแนะนำจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำให้ต่อมามีการจัดตั้ง “โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัตตานี และนราธิวาส”
หนึ่งในกิจกรรมของโครงการฟื้นฟูก็คือ การวางปะการังเทียมเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ โดยระหว่าง พ.ศ. 2545-2556 กรมประมงจัดวางปะการังเทียมในพื้นที่ปัตตานี 53 แห่ง และนราธิวาส 46 แห่ง โดยได้รับบริจาควัสดุที่จะนำมาจมเป็นปะการังเทียมจากหลายหน่วยงาน เช่น
- การรถไฟแห่งประเทศไทย สนับสนุนตู้รถไฟเก่าซึ่งเคยเป็นตู้สินค้า โดยทยอยส่งมอบรวมแล้ว  881 ตู้ และกระจายอยู่ใต้ทะเล 30 จุด
- กองทัพบก สนับสนุนรถถังเก่ารุ่น Type 69-II จำนวน 25 คัน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของการปล่อยรถถังให้เป็นปะการังเทียมในประเทศไทย
- กรุงเทพมหานคร สนับสนุนรถบรรทุกน้ำเก่า รถขยะเก่า และรถยนต์เก่า จำนวน 590 คัน
- กรมทางหลวง สนันสนุนท่อคอนกรีต

การเดินทาง

สามารถไปกับทัวร์ดำน้ำโดยเรือ Liveaboard ซึ่งมักออกเดินทางจากท่าเรือสงขลา และมักรวมจุดดำน้ำอื่นๆ เช่น เกาะโลซิน ในทริปด้วย
หรือสามารถเช่าเรือประมงชาวบ้าน และออกเดินทางจากปากแม่น้ำบางนรา จ.นราธิวาส  

การรักษาพยาบาล

สถานพยาบาลที่มีเครื่อง Recompression Chamber
โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา
55 ถ.ไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อ.เมือง จ. สงขลา โทร 083 049 0060, 074-311451

สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ (ห่างจากท่าเรือประมง ปากแม่น้ำบางนรา 3.7 กิโลเมตร) โทร 073510997