หมู่เกาะอะลอร์ (Alor Archipelago)

การเดินทาง

การเดินทางสู่เกาะ Alor ทางเครื่องบินจะต้องเปลี่ยนเครื่องที่เมือง Kupang (หรือชื่อเดิม Koepang) ซึ่งมีเพียงสายการบิน Wings Abadi Airlines เท่านั้นให้บริการอยู่ ส่วนเที่ยวบินเข้าสู่เมือง Kupang มีให้บริการหลายสายการบิน ที่บินตรงจาก จาการ์ตา และ บาหลี

ข้อมูลการบิน

สายการบิน Wings Abadi ให้บริการในเส้นทาง Kupang (KOE) - Alor (ARD) วันละ 1 เที่ยวบิน เวลา 8:15am - 9:10am