หมู่เกาะอะลอร์ (Alor Archipelago)

หมู่เกาะอะลอร์ (Alor Archipelago)

การเดินทาง

แผนที่การเดินทาง หมู่เกาะอะลอร์ (Alor Archipelago)

การเดินทางสู่เกาะ Alor ทางเครื่องบินจะต้องเปลี่ยนเครื่องที่เมือง Kupang (หรือชื่อเดิม Koepang) ซึ่งมีเพียงสายการบิน Wings Abadi Airlines เท่านั้นให้บริการอยู่ ส่วนเที่ยวบินเข้าสู่เมือง Kupang มีให้บริการหลายสายการบิน ที่บินตรงจาก จาการ์ตา และ บาหลี

 ทะเลบันดา (Banda Sea)

การเดินทางมายังทะเลบันดา (Banda Sea)

ข้อมูลการบิน

สายการบิน Wings Abadi ให้บริการในเส้นทาง Kupang (KOE) - Alor (ARD) วันละ 1 เที่ยวบิน เวลา 8:15am - 9:10am