The Shark

Rating
ห้องน้ำ3 ห้อง (มีถังเก็บในเรือ)
ไม่มีน้ำอุ่น/ร้อน ไม่มีผ้าเช็ดตัว
สิ่งอำนวยความสะดวก
การดำน้ำ
  • รองรับนักดำน้ำ 40 คน
  • เครื่องอัดอากาศ 1 เครื่อง
  • 1 ลำ
  • มี Nitrox
  • รองรับ Tech Dive
ความเร็ว7 kn
ปริมาณน้ำจืด6000 L.
อุปกรณ์ฉุกเฉินเสื้อชูชีพ ถังอ๊อกซิเจน
ข้อมูลทริป