แพ็คเกจดำน้ำของเรือ The Shark

ทริปดำน้ำของเรา

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

11 ธ.ค. 2564 1 วัน 2 ไดฟ์ แสมสาร บาท
12 ธ.ค. 2564 1 วัน 2 ไดฟ์ แสมสาร บาท
18 ธ.ค. 2564 1 วัน 2 ไดฟ์ แสมสาร 2,300 บาท
19 ธ.ค. 2564 1 วัน 2 ไดฟ์ แสมสาร 2,300 บาท
25 ธ.ค. 2564 1 วัน 2 ไดฟ์ แสมสาร บาท
26 ธ.ค. 2564 1 วัน 2 ไดฟ์ แสมสาร บาท
22 ม.ค. 2565 1 วัน 2 ไดฟ์ แสมสาร 2,300 บาท
23 ม.ค. 2565 1 วัน 2 ไดฟ์ แสมสาร 2,300 บาท