แพ็คเกจดำน้ำของเรือ The Shark

ทริปดำน้ำของเรา

15-16 ส.ค. 2563 2 วัน 4 ไดฟ์ แสมสาร - Hardeep (Aug '20) 2,300 บาท รายละเอียด
05-06 ก.ย. 2563 2 วัน 4 ไดฟ์ แสมสาร - เรือจมสุทธาทิพย์ (Sep '20) 2,300 บาท รายละเอียด

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

15 ส.ค. 2563 1 วัน 2 ไดฟ์ 2,300 บาท
16 ส.ค. 2563 1 วัน 2 ไดฟ์ 2,300 บาท