แพ็คเกจดำน้ำของเรือ The Shark

ทริปดำน้ำของเรา

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

17 ธ.ค. 25651 วัน 2 ไดฟ์ แสมสาร 2,300 บาท
18 ธ.ค. 25651 วัน 2 ไดฟ์ แสมสาร 2,300 บาท
14 ม.ค. 25661 วัน 2 ไดฟ์ 3 2,300 บาท
15 ม.ค. 25661 วัน 2 ไดฟ์ แสมสาร 2,300 บาท
25 ก.พ. 25661 วัน 2 ไดฟ์ แสมสาร 2,300 บาท
26 ก.พ. 25661 วัน 2 ไดฟ์ แสมสาร 2,300 บาท
25 มี.ค. 25661 วัน 2 ไดฟ์ แสมสาร 2,300 บาท
26 มี.ค. 25661 วัน 2 ไดฟ์ แสมสาร 2,300 บาท