แพ็คเกจดำน้ำของเรือ The Shark

ทริปดำน้ำของเรา

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

28 พ.ค. 2565 1 วัน 2 ไดฟ์ แสมสาร 2,300 บาท
29 พ.ค. 2565 1 วัน 2 ไดฟ์ แสมสาร 2,300 บาท
18 มิ.ย. 2565 1 วัน 2 ไดฟ์ แสมสาร 2,300 บาท
19 มิ.ย. 2565 1 วัน 2 ไดฟ์ แสมสาร 2,300 บาท
23 ก.ค. 2565 1 วัน 2 ไดฟ์ แสมสาร 2,300 บาท
24 ก.ค. 2565 1 วัน 2 ไดฟ์ แสมสาร 2,300 บาท