Technical Diving ตอนที่ 2

คุณสมบัติของนักดำน้ำแบบเทคนิคอล

นักดำน้ำแบบเทคนิคอลจำเป็นต้องมีลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพดังต่อไปนี้ ในการที่จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจตามจุดมุ่งหมาย หลายคนอาจจะไม่ได้มีนิสัยเหล่านี้ติดตัวมา แต่เมื่อหันมาเป็นนักดำน้ำแบบ Tec แล้วก็จำเป็นที่ต้องเรียนรู้และนำไปปฏิบัติ มิฉะนั้น อาจจะเกิดอันตรายได้

  1. นักดำน้ำแบบ Tec จำเป็นต้องดูแลตัวเองได้อย่างเบ็ดเสร็จ จะต้องวางแผนและทำการดำน้ำเสมือนกับว่าต้องดำอยู่คนเดียว ไม่มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ต้องมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินแต่โดยลำพัง โดยไม่หวังพึ่งพานักดำน้ำคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยหรือความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำน้ำ
  2. ต้องสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้ ถึงแม้จะพึ่งพาตนเองได้เป็นอย่างดี แต่ก็ต้องคำนึงอยู่เสมอว่า ตนเป็นส่วนหนึ่งของทีม
  3. ต้องมีวินัย การดำน้ำแบบนี้ไม่มีช่องว่างให้ฝ่าฝืนกฎหรือใช้ทางลัด ต้องให้ความสนใจกับแผนการดำน้ำโดยละเอียด ไม่ละเลยเรื่องอุปกรณ์ และขีดจำกัดของการดำน้ำของตนเอง เนื่องจากผลของการฝ่าฝืนหรือใช้ทางลัดในการดำน้ำแบบ Tec นี้ อาจจะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงกับนักดำน้ำได้
  4. ต้องระวัง เป็นวิธีการที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ในการกลับมาจากการดำน้ำแต่ละครั้งอย่างปลอดภัย คือ ต้องระวังไว้เสมอว่า ทุกสิ่งสามารถจะผิดพลาดได้โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว นักดำน้ำแบบ Tec ต้องมีอุปกรณ์และแผนสำรองไว้เสมอ สำหรับสถานการณ์เลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ ต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใดๆ ขึ้นระหว่างทำการดำน้ำอยู่
  5. ต้องมีสมรรถภาพทางกายดี ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รักษาระดับของสมรรถภาพทางกายให้ดีอยู่ตลอดเวลา เพราะการดำน้ำแบบนี้อาจจะต้องใช้ความแข็งแรงหรือความทนทานของร่างกาย ในการจัดการกับการดำน้ำและเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งมีกำลังสำรอง ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ความสามารถในการว่ายต้านกระแสน้ำ ขณะที่มีอุปกรณ์มากมายติดตัวอยู่ เป็นต้น
  6. ต้องยอมรับความรับผิดชอบ ต้องรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยของตนเอง ขณะเดียวกัน ก็ต้องรับรู้และยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำน้ำแบบนี้

เมื่อพิจารณาดูแล้ว อาจจะมีหลายคนเลิกสนใจที่จะดำน้ำแบบ Tec นี้ไปเลย เพราะมีข้อจำกัด และข้อบังคับมากมาย รวมถึงมีการเสี่ยงอันตรายที่มากกว่าดำน้ำแบบพักผ่อนเยอะแยะ ในความเป็นจริงแล้ว นักดำน้ำสามารถพบกับความรื่นรมย์ ความตื่นเต้น การผจญภัยจากการดำน้ำ โดยไม่จำเป็นต้องก้าวล่วงเข้ามาสู่การดำน้ำแบบ Tec เลย การดำน้ำแบบ Tec นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัย เหมือนการดำน้ำแบบพักผ่อน และก็ไม่ควรจะเป็นเป้าหมายที่นักดำน้ำทุกคนควรจะมุ่งไปอีกด้วย

เพราะฉะนั้น หากนักดำน้ำคนไหนไม่พร้อมหรือไม่ยอมรับความรับผิดชอบ ความเสี่ยง หรือภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติแล้ว ก็ไม่ควรจะดำน้ำแบบนี้เป็นอันขาด เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ อันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวของผู้นักดำน้ำ

การเรียนดำน้ำแบบ Tec นั้นมีหลายอย่างด้วยกัน แต่ที่เป็นระดับเบื้องต้น หรือขั้นพื้นฐานนั้น ก็เห็นจะเป็นหลักสูตรการดำน้ำ แบบใช้กระบวนการทำการลดความกดดันเป็นขั้น (Staged Decompression Diving Course) หรือบางครั้งก็เรียกกันสั้นๆ ว่า Deep Air Diving การดำน้ำแบบนี้ก็จะเป็นการตอบสนองความต้องการของนักดำน้ำบางคนที่คิดว่าขีดจำกัดของการดำน้ำแบบ No Decompression ที่เราดำกันอยู่นั้นมันชักจะจำกัดเกินไปแล้ว

ความแตกต่างของการเรียน Technical Diving ขั้นต้น กับการเรียนในระดับ Advanced หรือ Specialty ของการดำน้ำแบบ Recreational Diving ก็คือ การเรียน Tec นั้นนักดำน้ำต้องยอมรับความเสี่ยงมากกว่า ต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าที่เคยเป็นมา

ข้อดีหรือข่าวดีก็คือว่า หากหันไปดูสถิติของการบาดเจ็บจาก Divers Alert Network (DAN) กันแล้ว ก็จะพบว่าการดำน้ำแบบ Tec ที่มีอุปกรณ์ครบครัน และมีการฝึกฝนมาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วนั้น มีอัตราการเกิดโรคจากความกดดัน (Decompression Sickness) น้อยกว่านักดำน้ำที่ดำน้ำแบบ No Decompression

สิ่งที่นักเรียนดำน้ำแบบ Tec จะต้องเรียนจึงมีพื้นฐานมาจากการป้องกันอุบัติเหตุและปัญหาซึ่งจะเกิดจากการทำ Decompression นั่นเอง นักเรียนดำน้ำแบบ Tec จึงจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่อง

  1. การวางแผนการดำน้ำอย่างระมัดระวัง เช่น ต้องรู้ว่ามีปริมาณอากาศเพียงพอสำหรับการดำน้ำและการทำ Deco รวมทั้งปริมาณอากาศสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน เหตุการณ์คับขันที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด นักเรียนต้องหัดคำนวณอากาศที่จะใช้และอัตราการบริโภคอากาศของตนเองอย่างแม่นยำ
  2. การใช้และการจัดการกับอุปกรณ์ ก็เป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับการดำน้ำแบบนี้ ต้องมีอุปกรณ์สำรองเสมอ และสามารถจัดการกับเหตุการณ์ หากอุปกรณ์เสียหายหรือสูญหาย ขณะดำน้ำได้
  3. นักดำน้ำแบบนี้จะต้องมีทักษะการดำน้ำที่ดีมาก การควบคุมการจมลอยจะต้องอยู่ในระดับเป็นเลิศเท่านั้น เพราะว่าหากเกิดการผิดพลาดขึ้น ปัญหาที่ใหญ่โตจะตามมาอย่างไม่ขาดสาย
  4. จะต้องเรียนรู้เรื่องการมีเจตคติที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะแตกต่างกับการดำน้ำแบบเดิมไปบ้าง เช่น แนวคิดเรื่อง “บัดดี้” ก็จะถูกแทนที่ด้วย “ทีม” เป้าหมายภารกิจของการดำน้ำก็จะเพื่อทำตามวัตถุประสงค์ของทีมมากกว่าจุดประสงค์ส่วนตัว เจตคติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อตกลงก็จะถูกเน้นอย่างเข้มข้นมากขึ้น
เขียนโดย ดร. พิชิต เมืองนาโพธิ์
พิสูจน์อักษร ทีมงาน FreedomDIVE
ภาพจาก NOAA via Wikimedia.org
นำเสนอ 09 ก.ย. 2546
ปรับปรุงล่าสุด 23 ก.ค. 2561