วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ขณะอยู่บนเรือ Liveaboard

ถึงแม้ว่าหลายๆ ท่านจะรู้สึกว่าการเดินทางไปดำน้ำในแต่ละครั้ง ดูจะปลอดภัยค่อนข้างแน่นอน แต่เพื่อความไม่ประมาท จึงขอเล่าสู่กันฟังว่า หากเกิดเหตุฉุกเฉิน เราจะทำอย่างไร ? ถือเสียว่า รู้ไว้ใช่ว่า... ก็แล้วกัน

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะที่เราอยู่บนเรือ และมีความจำเป็นต้องออกจากเรือ มีข้อควรปฏิบัติเบื้องต้นดังนี้

  1. รวมรวมสติ อย่าตกใจ ปฏิบัติตัวตามหลักการดำน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน คือ Stop – Think – Act
  2. สวมเสื้อชูชีพ หรือ BCD เติมลมให้เต็ม พร้อมเตรียม Fin ไว้ใกล้ตัว อย่านำสิ่งของที่มีลักษณะจมน้ำติดไปกับตัว
  3. เตรียมอุปกรณ์ส่งสัญญาณ หรือสิ่งที่จะช่วยเป็นสัญลักษณ์เวลาเราอยู่กลางทะเล เช่น ไฟฉายกันน้ำ Sausage กระจกสะท้อนแสง หรือกล้องถ่ายรูปใต้น้ำ เป็นต้น
  4. ในระหว่างเตรียมตัวนั้น จะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา สังเกตสภาพแวดล้อม สภาพอากาศภายนอก รวมทั้งตั้งใจฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของเรือ เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยมากที่สุด
  5. หากมีเวลาเหลือเพียงพอต่อการเตรียมตัว ให้เก็บของสำคัญส่วนตัว เช่น เอกสารสำคัญ passport บัตรประชาชน อุปกรณ์ดำน้ำ ฯลฯ

หากใครมีข้อควรปฏิบัติอื่นใดที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ก็นำมาบอกกันในเว็บบอร์ดก็ได้นะครับ จะได้เอามา Update กันเพิ่มเติม

เรียบเรียงโดย ฟ้าคราม
นำเสนอ 13 พ.ค. 2548
ปรับปรุงล่าสุด 20 ต.ค. 2566