รู้จัก DAN มากยิ่งขึ้น

สรุป

เนื้อหาในบทความนี้ เป็นการสรุปใจความสำคัญ จากการได้พูดคุยกับ Staff ของ DAN ในงาน TDEX 2024 ช่วงวันที่ 16-19 May 2024 ประกอบกับรายละเอียดต่างๆ ในกรมธรรม์ ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ pdf ของ DAN เพื่อให้นักดำน้ำ มีความเข้าใจกับการทำประกันกับ DAN มากยิ่งขึ้น

มาทำความรู้จักกับ DAN ให้มากขึ้นกันดีกว่า

DAN คุ้มครองอะไรบ้าง

 • คุ้มครอง Diving Activity ทุกชนิด ทั้งการดำน้ำลึก (Scuba), การดำน้ำฟรีไดฟ์ (Apnea) และการดำผิวน้ำ (Skin Diving / Snorkelling)
 • คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจาก Diving Activity นั้นๆ โดยความคุ้มครอง จะเริ่มต้นเมื่อโดดลงน้ำ และสิ้นสุดเมื่อขึ้นจากน้ำ ยกตัวอย่างการได้รับบาดเจ็บจากเรือโคลง หรือลื่นล้มบนเรือ ไม่ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจาก Diving Acitvity กรณีนี้จะไม่สามารถเคลมได้ ต้องไปเคลมกับประกันเรือ หรือประกันอุบัติเหตุจากการดำน้ำของทางผู้จัดทริป อีกตัวอย่างหนึ่ง หลังจบไดฟ์ และกำลังปีนขึ้นบันไดเรือ แล้วพลัดตกลงน้ำ ได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกกับบันได กรณีนี้อาจจะได้รับความคุ้มครอง เพราะถือว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของ Diving Activity กรณีข้างต้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างจากการพูดคุยกับ Staff เท่านั้น การพิจารณาแต่ละเคสจะขึ้นอยู่กับฝ่ายเคลมของ DAN เป็นผู้ตัดสิน
 • คุ้มครองโรคหรืออาการผิดปกติที่มีผลมาจากการดำน้ำ หากวินิจฉัยแล้วพบว่าอาการนั้นเป็นผลมาจากการดำน้ำ เช่น มีอาการ DCS และต้องเข้ารับการรักษาใน Chamber กรณีนี้แม้ขึ้นมาจากน้ำแล้ว และเพิ่งมีอาการในภายหลัง ก็ยังถือว่าเป็นโรค/อาการที่มีสาเหตุมาจาก Diving Activity

ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าหรือไม่

 • หากไม่มีการติดต่อ DAN ล่วงหน้าก่อนการรักษา นักดำน้ำจะต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าไปก่อน และนำเอกสารต่างๆ มาแจ้งเคลมในภายหลัง
 • กรณีที่มีการติดต่อ DAN ทันที ที่เกิดอุบัติเหตุ หรือก่อนรับการรักษาในห้องปรับความดัน DAN จะประสานงานกับโรงพยาบาลโดยตรง เพื่อร่วมพิจารณาการรักษา กรณีนี้ทาง DAN จะเป็นผู้ชำระเงินโดยตรงให้กับโรงพยาบาล ยกเว้นกรณีที่มีข้อจำกัดของกฎระเบียบของโรงพยาบาลนั้นๆ นักดำน้ำอาจจำเป็นต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า และส่งเอกสารให้ DAN ในภายหลัง

เมื่อมีเคส ต้องทำอย่างไร

 • ติดต่อ DAN ทันที ที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้ DAN แนะนำการเคลื่อนย้ายหรือการรักษาเบื้องต้น
 • หากมีเหตุให้ไม่สามารถติดต่อ DAN ได้ในขณะเกิดเหตุ ให้ติดต่อทันทีเมื่อสามารถติดต่อได้
 • กรณีที่รู้สึกว่ามีความผิดปกติ ไม่แน่ใจว่าจะเป็น DCS หรือไม่ ให้ติดต่อ DAN เพื่อปรึกษาอาการ ก่อนไปพบแพทย์
 • กรณีที่ไปพบแพทย์แล้ว แต่เพิ่งทราบว่าอาการที่เป็นอยู่ มีผลมาจากการดำน้ำ ให้ติดต่อกับ DAN ทันที เพื่อให้ DAN ประสานงานกับโรงพยาบาล เพื่อร่วมพิจารณาการรักษา และประสานเรื่องการจ่ายเงินโดยตรง โดยที่เราไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
 • หากไม่ได้แจ้ง DAN ก่อนทำการรักษา จะต้องจ่ายเงินค่ารักษาไปก่อน แล้วส่งเอกสาร ทำเรื่องเคลมกับ DAN ในภายหลัง
 • การเคลื่อนย้าย หรือทำการรักษา ก่อนการได้รับอนุมัติจาก DAN อาจมีผลต่อการอนุมัติ / ปฎิเสธ / หรือลดยอดค่าใช้จ่ายที่จะเคลมได้
 • การเคลมได้หรือไม่ได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ DAN ไม่สามารถใช้เคสเก่ามาอ้างอิงได้ เพราะแต่ละเคสจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกัน
DAN Hotline

มีแพคเกจแบบไหนให้เลือกบ้าง

DAN Annual Coverage>> Domestic Local - Policy Handbook
>> Worldwide MASTER - Policy Handbook
>> Worldwide PREFERRED - Policy Handbook

DAN มีความคุ้มครองให้เลือกแบบระยะสั้น 5 - 30 วัน และแบบสมาชิกรายปี สำหรับสมาชิกรายปี ก็ยังมีให้เลือกคุ้มครองการดำน้ำอย่างเดียว หรือจะเพิ่มคุ้มครองการเดินทางด้วยก็ได้

 1. Annual Membership (แบบรายปี) จะมีแพคเกจย่อยให้เลือก 3 แบบ คือ
  • Local สำหรับคนที่ดำน้ำในประเทศอย่างเดียว จะคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาล และการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินเท่านั้น ไม่คุ้มครองการเสียชีวิต และทุพพลภาพถาวร
  • Master คุ้มครองการดำน้ำทั่วโลก ทั้งค่ารักษาพยาบาล การเคลื่อนย้าย การเสียชีวิต ทุพพลภาพ และค่าเดินทาง/ที่พักส่วนเพิ่ม กรณีที่ต้องรักษาตัวในต่างประเทศ
  • Preferred คุ้มครองเพิ่มเติมจาก Master 2 เรื่อง คือ กรณีทริปถูกยกเลิก อันมีสาเหตุมาจาก ผู้เอาประกันมีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง ก่อนไปทริปดำน้ำ ต้องไปรักษาตัวและทำให้ไม่สามารถไปดำน้ำทริปนั้นได้ และกรณีที่ต้องยุติการดำน้ำ หลังจากเดินทางไปแล้ว  มีอาการเจ็บป่วย ต้องเข้ารับการรักษา DAN จะจ่ายเงินชดเชยตามเงื่อนไข สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ไม่เกินวงเงินความคุ้มครอง
  สำหรับสมาชิกรายปี สามารถเลือกเพิ่ม Travel Coverage เพื่อเพิ่มความคุ้มครองความล่าช้า และการสูญหายของกระเป๋าเดินทาง โดยมีค่าสมาชิกรายปีดังนี้

  • รายปี Local  2,405 บาท
  • รายปี Master  3,700 บาท (Dive + Travel 5,500 บาท)
  • รายปี Preferred  4,650 บาท (Dive + Travel 8,350 บาท)

  * การสมัครสมาชิกรายปี ไม่สามารถระบุวันเริ่มคุ้มครองได้ โดยความคุ้มครองจะเริ่มทันที่ในวันที่ชำระเงิน และสิ้นสุดในวันสิ้นเดือนนั้นๆ ของปีถัดไป
  * Travel Coverage จะให้ความคุ้มครอง เมื่อมีการเดินทางจากบ้านมากกว่า 80 กิโลเมตร
   
 2. Short Term (ความคุ้มครองแบบรายวัน) เป็นความคุ้มครองตามแพคเกจ Master เท่านั้น ไม่มีแบบอื่นให้เลือก โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

  • ระยะสั้น 1 วัน 370 บาท
  • ระยะสั้น 2 วัน 740 บาท
  • ระยะสั้น 5 วัน 1,100 บาท
  • ระยะสั้น 10 วัน 1,450 บาท
  • ระยะสั้น 30 วัน 1,850 บาท

สมัครอย่างไร

  • สมาชิกรายปี สามารถสมัครด้วยตนเอง ที่นี่ -> "Membership Application"
  • หากต้องการสมัครความคุ้มครองระยะสั้น กรุณา Add Line: @freedomdive หรือแสกน QR Code ด้านล่าง และแจ้งข้อมูลเพื่อสมัครตามรายละเอียดด้านล่าง
   1. Full Name:
   2. Date of Birth:
   3. E-mail:
   4. Phone:
   5. Country of Residence:
   6. Coverage Start Date:
   7. Choose Coverage: 1, 2, 5, 10, 30 days

    เพิ่มเพื่อน
นำเสนอ 24 พ.ค. 2567
ปรับปรุงล่าสุด 04 มิ.ย. 2567