ตรัง

การเดินทาง

การเดินทางสู่จังหวัดตรัง ทำได้หลายวิธี ทั้งทางรถยนต์ รถตู้ รถบัสประจำทาง รถไฟ ไปจนถึงเครื่องบิน

ถ้ามาทางรถตู้หรือรถทัวร์ ก็สามารถเลือกลงจุดจอดที่ใกล้กับท่าเรือที่ต้องการได้

หากมาทางรถไฟ ลงได้หลายสถานีใหญ่ เช่น สถานีตรัง สถานีกันตัง ก่อนจะต่อรถไปยังท่าเรือต่างๆ

ปัจจุบันมีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ บินตรงมายังจังหวัดตรัง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที และจากสนามบินตรัง จะมีทั้งรถตู้, มินิบัส และแท็กซี่เข้าเมือง ให้เลือกเดินทางต่อ

พื้นที่ดำน้ำ