แพ็คเกจดำน้ำของเรือ January Princess

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

02-04 ต.ค. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ เรือหลวงช้าง, หินเพลิง 13,000/14,500/14,500 บาท
09-11 ต.ค. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ เรือหลวงช้าง, หินเพลิง 13,000/14,500/14,500 บาท
16-18 ต.ค. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ เรือหลวงช้าง, หินเพลิง 13,000/14,500/14,500 บาท
23-25 ต.ค. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ เรือหลวงช้าง, หินเพลิง (วันปิยมหาราช) 13,000/14,500/14,500 บาท
30-01 พ.ย. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ เรือหลวงช้าง, หินเพลิง 13,000/14,500/14,500 บาท
06-08 พ.ย. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ เรือหลวงช้าง, หินเพลิง 13,000/14,500/14,500 บาท
13-15 พ.ย. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ เรือหลวงช้าง, หินเพลิง 13,000/14,500/14,500 บาท
20-22 พ.ย. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ เรือหลวงช้าง, หินเพลิง 13,000/14,500/14,500 บาท
27-29 พ.ย. 2563 3 วัน 7 ไดฟ์ เรือหลวงช้าง, หินเพลิง 13,000/14,500/14,500 บาท
26-28 ก.พ. 2564 3 วัน 7 ไดฟ์ เรือหลวงช้าง, หินเพลิง 13,000/14,500/14,500 บาท