แพ็คเกจดำน้ำของเรือ January Princess

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

27-29 ม.ค. 25663 วัน 7 ไดฟ์ เรือหลวงช้าง, หินเพลิง 13,000/14,500/14,500 บาท
03-05 ก.พ. 25663 วัน 7 ไดฟ์ เรือหลวงช้าง, หินเพลิง 13,000/14,500/14,500 บาท
10-12 ก.พ. 25663 วัน 7 ไดฟ์ เรือหลวงช้าง, หินเพลิง 13,000/14,500/14,500 บาท
17-19 ก.พ. 25663 วัน 7 ไดฟ์ เรือหลวงช้าง, หินเพลิง 13,000/14,500/14,500 บาท
24-26 ก.พ. 25663 วัน 7 ไดฟ์ เรือหลวงช้าง, หินเพลิง 13,000/14,500/14,500 บาท
03-06 มี.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เรือหลวงช้าง, หินเพลิง (วันมาฆบูชา) 16,000/17,500/17,500 บาท
10-12 มี.ค. 25663 วัน 7 ไดฟ์ เรือหลวงช้าง, หินเพลิง 13,000/14,500/14,500 บาท
17-19 มี.ค. 25663 วัน 7 ไดฟ์ เรือหลวงช้าง, หินเพลิง 13,000/14,500/14,500 บาท
24-26 มี.ค. 25663 วัน 7 ไดฟ์ เรือหลวงช้าง, หินเพลิง 13,000/14,500/14,500 บาท
31-02 เม.ย. 25663 วัน 7 ไดฟ์ เรือหลวงช้าง, หินเพลิง 13,000/14,500/14,500 บาท
07-09 เม.ย. 25663 วัน 7 ไดฟ์ เรือหลวงช้าง, หินเพลิง 13,000/14,500/14,500 บาท
13-15 เม.ย. 25663 วัน 7 ไดฟ์ เรือหลวงช้าง, หินเพลิง (วันสงกรานต์) 13,000/14,500/14,500 บาท
02-04 มิ.ย. 25662 วัน 7 ไดฟ์ ชุมพร - เกาะเต่า (วันเฉลิมพระราชินี) 13,000/14,500 บาท
09-11 มิ.ย. 25662 วัน 7 ไดฟ์ ชุมพร - เกาะเต่า 13,000/14,500 บาท
16-18 มิ.ย. 25662 วัน 7 ไดฟ์ ชุมพร - เกาะเต่า 13,000/14,500 บาท
23-25 มิ.ย. 25662 วัน 7 ไดฟ์ ชุมพร - เกาะเต่า 13,000/14,500 บาท
30-02 ก.ค. 25662 วัน 7 ไดฟ์ ชุมพร - เกาะเต่า 13,000/14,500 บาท
07-09 ก.ค. 25662 วัน 7 ไดฟ์ ชุมพร - เกาะเต่า 13,000/14,500 บาท
14-16 ก.ค. 25662 วัน 7 ไดฟ์ ชุมพร - เกาะเต่า 13,000/14,500 บาท
21-23 ก.ค. 25662 วัน 7 ไดฟ์ ชุมพร - เกาะเต่า 13,000/14,500 บาท
28-30 ก.ค. 25662 วัน 7 ไดฟ์ ชุมพร - เกาะเต่า (วันเฉลิม ร.10) 13,000/14,500 บาท
04-06 ส.ค. 25662 วัน 7 ไดฟ์ ชุมพร - เกาะเต่า 13,000/14,500 บาท
11-13 ส.ค. 25662 วัน 7 ไดฟ์ ชุมพร - เกาะเต่า (วันแม่) 13,000/14,500 บาท
18-20 ส.ค. 25662 วัน 7 ไดฟ์ ชุมพร - เกาะเต่า 13,000/14,500 บาท
25-27 ส.ค. 25662 วัน 7 ไดฟ์ ชุมพร - เกาะเต่า 13,000/14,500 บาท
01-03 ก.ย. 25662 วัน 7 ไดฟ์ ชุมพร - เกาะเต่า 13,000/14,500 บาท
08-10 ก.ย. 25662 วัน 7 ไดฟ์ ชุมพร - เกาะเต่า 13,000/14,500 บาท
15-17 ก.ย. 25662 วัน 7 ไดฟ์ ชุมพร - เกาะเต่า 13,000/14,500 บาท
22-24 ก.ย. 25662 วัน 7 ไดฟ์ ชุมพร - เกาะเต่า 13,000/14,500 บาท
12-15 ต.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เรือหลวงช้าง, หินเพลิง (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 16,000/17,500/17,500 บาท
20-22 ต.ค. 25663 วัน 7 ไดฟ์ เรือหลวงช้าง, หินเพลิง 13,000/14,500/14,500 บาท
27-29 ต.ค. 25663 วัน 7 ไดฟ์ เรือหลวงช้าง, หินเพลิง 13,000/14,500/14,500 บาท