แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Scubanet

ทริปดำน้ำของเรา

23-28 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (Feb '22) 23,500 บาท รายละเอียด
08-12 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะราชา (Jul '22) 18,000 บาท รายละเอียด
19-24 ต.ค. 2565 4 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยะ '22) 23,500 บาท รายละเอียด

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

08-12 ก.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ เกาะราชาน้อย - ราชาใหญ่ 18,000 บาท
21-25 ก.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ เกาะราชาน้อย - ราชาใหญ่ 19,500 บาท
04-08 ส.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ เกาะราชาน้อย - ราชาใหญ่ 18,000 บาท
15-19 ก.ย. 25653 วัน 11 ไดฟ์ เกาะราชา 19,000 บาท
19-24 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยมหาราช) 23,500 บาท
23-28 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 25,600 บาท
21-26 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันคริสต์มาส) (รอราคา)
08-13 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (รอราคา)
08-13 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 23,500 บาท
05-10 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันจักรี) 23,900 บาท