แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Scubanet

ทริปดำน้ำของเรา

05-09 ก.ย. 2562 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (Sep '19) 17,500 บาท รายละเอียด
18-23 ต.ค. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยะ '19) 22,000 บาท รายละเอียด
27-01 ม.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (ปีใหม่ '20) 22,000 บาท รายละเอียด
19-24 ก.พ. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ สิมิลัน - ริเชลิว (Feb '20) 22,000 บาท รายละเอียด
10-13 ก.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า - ชุมพร (Jul '20) 18,000 บาท รายละเอียด
10-14 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (Sep '20) 19,500 บาท รายละเอียด
10-15 มี.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ สิมิลัน - ริเชลิว (Mar '21) 21,000 บาท รายละเอียด

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

18-23 ต.ค. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ ทริปวันปิยมหาราช อันดามันใต้ 22,000 บาท
30-04 พ.ย. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 22,000 บาท
04-09 ธ.ค. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ ทริปวันพ่อ สิมิลัน 22,000 บาท
27-01 ม.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ ทริปปีใหม่ อันดามันใต้ 22,000 บาท
22-27 ม.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 22,000 บาท
19-24 ก.พ. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ สิมิลัน - ริเชลิว 22,000 บาท
10-14 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 18,500 บาท
21-26 ต.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 22,000 บาท