แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Scubanet

ทริปดำน้ำของเรา

10-15 มี.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (Mar '21) 23,500 บาท รายละเอียด
21-25 พ.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะราชา (May '21) 18,000 บาท รายละเอียด
22-26 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะราชา (Jul '21) 18,000 บาท รายละเอียด
20-25 ต.ค. 2564 4 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยะ '21) 23,500 บาท รายละเอียด

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

24-28 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ 18,000 บาท
14-19 ต.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 23,500 บาท