แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Scubanet

ทริปดำน้ำของเรา

23-28 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (Feb '22) 23,500 บาท รายละเอียด
08-12 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะราชา (Jul '22) 18,000 บาท รายละเอียด
19-24 ต.ค. 2565 4 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยะ '22) 23,500 บาท รายละเอียด

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

02-06 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ บาท
23-28 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 23,500 บาท
23-28 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 25,600 บาท
30-04 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 23,500 บาท
06-11 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันจักรี) 23,900 บาท
13-18 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันสงกรานต์ 25,600 บาท
27-02 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันแรงงาน) บาท
23-27 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะราชา - หลีเป๊ะ บาท
08-12 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะราชาน้อย - ราชาใหญ่ 18,000 บาท
21-25 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะราชาน้อย - ราชาใหญ่ 19,500 บาท
19-24 ต.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยมหาราช) 23,500 บาท
23-28 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 25,600 บาท
21-26 ธ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันคริสต์มาส) บาท
08-13 ก.พ. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ บาท
08-13 มี.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 23,500 บาท
05-10 เม.ย. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันจักรี) 23,900 บาท