แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Scubanet

ทริปดำน้ำของเรา

23-27 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะราชา (Sep '21) 18,000 บาท รายละเอียด
20-25 ต.ค. 2564 4 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยะ '21) 23,500 บาท รายละเอียด
23-28 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (Feb '22) 23,500 บาท รายละเอียด

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

14-19 ต.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 23,500 บาท
20-25 ต.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยมหาราช) 23,500 บาท
30-03 พ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะราชา - เกาะพีพี 18,000 บาท
17-22 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันลอยกระทง) 23,500 บาท
24-29 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 25,000 บาท
01-06 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันพ่อ) 23,500 บาท
22-27 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันคริสต์มาส) บาท
26-31 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 23,900 บาท
23-28 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 23,500 บาท
23-28 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 25,600 บาท
30-04 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 23,500 บาท
13-18 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันสงกรานต์ 25,600 บาท
27-02 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันแรงงาน) บาท
23-27 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะราชา - หลีเป๊ะ บาท
23-28 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 25,600 บาท
21-26 ธ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันคริสต์มาส) บาท
08-13 ก.พ. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ บาท