แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Scubanet

ทริปดำน้ำของเรา

22-26 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะราชา (Jul '21) 18,000 บาท รายละเอียด
20-25 ต.ค. 2564 4 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยะ '21) 23,500 บาท รายละเอียด
23-28 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (Feb '22) 23,500 บาท รายละเอียด

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

24-28 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ 19,500 บาท
08-12 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ 18,000 บาท
15-19 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ 18,000 บาท
22-26 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะราชา (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) 18,000 บาท
28-01 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะราชา-พีพี (วันเฉลิม ร.10) 18,000 บาท
05-09 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ 18,000 บาท
10-14 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ 19,500 บาท
19-23 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ 18,500 บาท
26-30 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ บาท
10-14 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ 19,500 บาท
16-20 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ 18,500 บาท
14-19 ต.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 23,500 บาท
30-03 พ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ 18,000 บาท
17-22 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันลอยกระทง) 23,500 บาท
26-31 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ 23,900 บาท