MV January Princess

MV January Princess
Rating
สิ่งอำนวยความสะดวก
การดำน้ำ
  • เครื่องอัดอากาศ 1 เครื่อง
  • เรือยาง 1 ลำ
  • มี Nitrox
ท่าเรือหลักหาดต้นอ้อ
   ทริปและแพ็คเกจดำน้ำ   
พื้นที่บริการ