MV January Princess

Rating
สิ่งอำนวยความสะดวก
การดำน้ำ
  • เครื่องอัดอากาศ 1 เครื่อง
  • เรือยาง 1 ลำ
  • มี Nitrox
ท่าเรือหลักหาดต้นอ้อ
พื้นที่บริการ
ข้อมูลทริป