ดำน้ำ เรียนดำน้ำ กับ FreedomDIVE

คอร์สพื้นฐาน

Professional

Divemaster

32,000 บาท

Specialty

Enriched Air Diver (Nitrox)

3,500 บาท
Underwater Navigator

6,000 บาท
Deep Diver

6,000 บาท
Underwater Naturalist Diver

6,700 บาท
Search and Recovery Diver

6,000 บาท
Wreck Diver

6,000 บาท
Sidemount Diver

11,500 บาท
Peak Performance Buoyancy

5,000 บาท
Night Diver

8,200 บาท