พังงา (เขาหลัก, ทับละมุ)

พังงา (เขาหลัก, ทับละมุ)

พังงา เป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งบนบกและใต้น้ำ โดยเฉพาะกลุ่มเกาะสวยงามที่วางตัวเรียงรายอยู่ในทะเลอันดามัน จนพังงาได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนแห่งป่าเกาะ รวมทั้งยังมีผืนป่าชายเลนหนาแน่นและอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยพังงาเต็มไปด้วยวิถีชีวิตที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่องราวของผู้คนหลากเชื้อชาติ ทั้งไทย จีน มุสลิม และชาวไทยใหม่ (ชาวเล) ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเก่าแก่ที่น่าสนใจ เช่น เกาะปันหยี เกาะยาว หมู่บ้านชาวมอแกนในบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ ชุมชนชาวเหมืองแร่ที่ตะกั่วป่า ฯลฯ

นอกจากนี้ พังงายังเต็มไปด้วยแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เช่น โลกใต้น้ำของหมู่เกาะสิมิลัน ดงปะการังหลากหลายและฝูงปลาน้อยใหญ่ใต้ทะเลหมู่เกาะสุรินทร์ เขาตะปู เขาพิงกัน เกาะพระทอง ป่าชายเลน น้ำตก โถงถ้ำพังงา ภาพเขียนสีในถ้ำ ภาชนะดินเผา ฯลฯ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นทรัพยากรล้ำค่าที่ทำให้พังงาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเสมอมา

พื้นที่ดำน้ำ

ข้อมูลทั่วไป

จังหวัดพังงาอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 788 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4,170 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าเขา แบ่งออกเป็นสองส่วนคือพื้นที่ส่วนที่เป็นพื้นดินและทะเล เต็มไปด้วยอุทยานแห่งชาติที่มีทัศนียภาพที่งดงามกับแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย สถานที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามได้แก่ ถ้ำลอด, เขาพิงกัน, เกาะตะปู รวมทั้งชายหาดสวยงาม อีกทั้งอุทยานแห่งนี้ยังประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ประมาณ 42 เกาะ บริเวณอ่าวล้อมรอบไปด้วยภูเขาหินปูน ซึ่งเหมาะแก่การพายเรือแคนู สำรวจถ้ำต่างๆ ที่น่าสนใจ

ชายทะเลฝั่งอันดามันของจังหวัดพังงามีอุทยานแห่งชาติที่ที่งดงาม แตกต่างกันออกไป อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์และหมู่เกาะสิมิลันมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในเรื่องของชายหาดที่ยังคงความเป็นธรรมชาติและทัศนียภาพใต้น้ำที่งดงาม สามารถดึงดูดนักดำน้ำจากทั่วโลก เขาหลักเป็นอุทยานชายฝั่งทะเลที่เต็มไปด้วยนก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและน้ำตกหลายแห่ง ที่นี่ยังมีโรงแรมและรีสอร์ทหลายแห่งได้ทำการพัฒนาปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก หลังจากที่เกิดภัยธรรมชาติ สึนามีในปี พ.ศ. 2547

การเดินทาง

แผนที่การเดินทาง พังงา (เขาหลัก, ทับละมุ)

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่จังหวัดพังงาได้หลายวิธี ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง

  • รถประจำทางรถโดยสารประจำทางบริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ กรุงเทพฯ-พังงา บริการทุกวัน ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2874 6122 และบริษัทเดินรถเอกชน คือ บริษัท ลิกไนท์ทัวร์ โทร. 0 2894 6151-2 สถานีพังงา ถนนเพชรเกษม (หลังธนาคารนครหลวงไทย) โทร. 0 2641 2300, 0 7641 2014
  • รถยนต์เส้นทางแรก จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง จากนั้นจึงเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดพังงา รวมระยะทาง 788 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 12 ชั่วโมง เส้นทางที่สอง จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ไปจนถึงจังหวัดชุมพร และจากจังหวัดชุมพรให้ตรงไปใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 401 จนถึงอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 415 ผ่านอำเภอทับปุดเข้าสู่ตัวเมืองพังงา
  • ส่วนการเดินทางโดยรถไฟจะค่อนข้างลำบาก เนื่องจากสถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ จ.สุราษฎร์ธานี และต้องต่อรถตู้มาอีก

จังหวัดพังงาไม่มีสนามบิน หากต้องการเดินทางมาทางเครื่องบิน สามารถลงได้ 2 สนามบิน คือ

  • สนามบินระนอง (ห่างจากท่าเรือคุระบุรีประมาณ 88 กิโลเมตร) หรือ
  • สนามบินภูเก็ต (ห่างจากท่าเรือคุระบุรี 169 กิโลเมตร)

การรักษาพยาบาล

สถานพยาบาลบริเวณใกล้เคียงที่มีเครื่อง Recompression Chamber

โรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 (ฐานทัพเรือทับละมุ) ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ. พังงา โทร 076 453 342

พื้นที่ดำน้ำ