ดำน้ำ ทริปดำน้ำ กับ FreedomDIVE

ทริปดำน้ำในประเทศไทย

แหล่งดำน้ำในประเทศ

เกาะเต่า (Montalay Resort)

04 - 07 ก.ย. 2563
4 วัน 8 ไดฟ์
แหล่งดำน้ำในประเทศ

อันดามันใต้ (วันปิยะ '20)

21 - 26 ต.ค. 2563
4 วัน 15 ไดฟ์
แหล่งดำน้ำในประเทศ

เกาะช้าง - เรือหลวงช้าง

11 - 13 ธ.ค. 2563
2 วัน 5 ไดฟ์
แหล่งดำน้ำในประเทศ

อันดามันเหนือ (Mar '21)

10 - 15 มี.ค. 2564
4 วัน 15 ไดฟ์
แหล่งดำน้ำในประเทศ

อันดามันใต้ (วันปิยะ '21)

20 - 25 ต.ค. 2564
4 วัน 15 ไดฟ์
แหล่งดำน้ำในประเทศ

อันดามันเหนือ (Feb '22)

23 - 28 ก.พ. 2565
4 วัน 15 ไดฟ์