ดำน้ำ ทริปดำน้ำ กับ FreedomDIVE

ทริปดำน้ำในประเทศไทย

อันดามันเหนือ (Feb '22)

23 - 28 ก.พ. 2565
4 วัน 15 ไดฟ์

อันดามันใต้ (Mar '22)

23 - 28 มี.ค. 2565
4 วัน 15 ไดฟ์

เกาะราชา (Jul '22)

08 - 12 ก.ค. 2565
3 วัน 11 ไดฟ์

โลซิน (Aug '22)

31 - 04 ก.ย. 2565
3 วัน 11 ไดฟ์

อันดามันใต้ (วันปิยะ '22)

19 - 24 ต.ค. 2565
4 วัน 14 ไดฟ์