ดำน้ำ ทริปดำน้ำ กับ FreedomDIVE

ทริปดำน้ำในประเทศไทย

อันดามันใต้ (Nov '23)

08 - 13 พ.ย. 2566
4 วัน 14 ไดฟ์

อันดามันเหนือ (Jan '24)

24 - 29 ม.ค. 2567
4 วัน 15 ไดฟ์

อันดามันเหนือ (Mar '24)

06 - 11 มี.ค. 2567
4 วัน 15 ไดฟ์

ร้านเป็ด - ร้านไก่ (Mar '24)

30 - 31 มี.ค. 2567
2 วัน 5 ไดฟ์

โลซิน (Aug '24)

11 - 15 ก.ค. 2567
3 วัน 11 ไดฟ์

หลีเป๊ะ (วันแม่) (Aug' 24)

08 - 12 ส.ค. 2567
3 วัน 11 ไดฟ์