ดำน้ำ ทริปดำน้ำ กับ FreedomDIVE

ทริปดำน้ำในประเทศไทย

เกาะราชา (Aug '23)

24 - 28 ส.ค. 2566
3 วัน 11 ไดฟ์

โลซิน (Sep '23)

22 - 26 ก.ย. 2566
3 วัน 11 ไดฟ์

อันดามันใต้ (Nov '23)

08 - 13 พ.ย. 2566
4 วัน 14 ไดฟ์

อันดามันเหนือ (Dec '23)

07 - 12 ธ.ค. 2566
4 วัน 15 ไดฟ์

อันดามันเหนือ (Jan '24)

24 - 29 ม.ค. 2567
4 วัน 15 ไดฟ์