ดำน้ำ ทริปดำน้ำ กับ FreedomDIVE

ทริปดำน้ำในประเทศไทย

อันดามันเหนือ (Mar '21)

24 - 29 มี.ค. 2564
4 วัน 15 ไดฟ์

แสมสาร - เรือจมสุทธาทิพย์

10 - 11 เม.ย. 2564
2 วัน 4 ไดฟ์

แสมสาร - เรือจมสุทธาทิพย์

24 - 25 เม.ย. 2564
2 วัน 4 ไดฟ์

เกาะราชา (May '21)

21 - 25 พ.ค. 2564
3 วัน 11 ไดฟ์

เกาะราชา (Jul '21)

22 - 26 ก.ค. 2564
3 วัน 11 ไดฟ์

โลซิน (Aug '21)

26 - 30 ส.ค. 2564
3 วัน 11 ไดฟ์

เกาะเต่า (Montalay Resort)

03 - 07 ก.ย. 2564
4 วัน 8 ไดฟ์

อันดามันใต้ (วันปิยะ '21)

20 - 25 ต.ค. 2564
4 วัน 14 ไดฟ์

อันดามันเหนือ (Feb '22)

23 - 28 ก.พ. 2565
4 วัน 15 ไดฟ์