ดำน้ำ ทริปดำน้ำ กับ FreedomDIVE

ทริปดำน้ำในประเทศไทย

เกาะเต่า (Montalay Resort)

04 - 07 ก.ย. 2563
4 วัน 8 ไดฟ์

อันดามันใต้ (วันปิยะ '20)

21 - 26 ต.ค. 2563
4 วัน 14 ไดฟ์

อันดามันเหนือ (Mar '21)

10 - 15 มี.ค. 2564
4 วัน 15 ไดฟ์

อันดามันใต้ (วันปิยะ '21)

20 - 25 ต.ค. 2564
4 วัน 14 ไดฟ์

อันดามันเหนือ (Feb '22)

23 - 28 ก.พ. 2565
4 วัน 15 ไดฟ์