ดำน้ำ ทริปดำน้ำ กับ FreedomDIVE

ทริปดำน้ำในประเทศไทย

แหล่งดำน้ำในประเทศ

อันดามันใต้

-
4 วัน 15 ไดฟ์
แหล่งดำน้ำในประเทศ

เกาะช้าง Liveaboard

-
2 วัน 7 ไดฟ์
แหล่งดำน้ำในประเทศ

โลซิน (Sep '19)

-
3 วัน 11 ไดฟ์
แหล่งดำน้ำในประเทศ

โลซิน (22 Aug '19)

-
3 วัน 11 ไดฟ์
แหล่งดำน้ำในประเทศ

สิมิลัน - ริเชลิว (Feb '20)

19 - 24 ก.พ. 2563
4 วัน 15 ไดฟ์
แหล่งดำน้ำในประเทศ

แสมสาร (Mar'20)

14 - 15 มี.ค. 2563
2 วัน 4 ไดฟ์
แหล่งดำน้ำในประเทศ

เกาะเต่า - ชุมพร (Jul '20)

25 - 28 ก.ค. 2563
3 วัน 11 ไดฟ์
แหล่งดำน้ำในประเทศ

โลซิน (Sep '20)

10 - 14 ก.ย. 2563
3 วัน 11 ไดฟ์
แหล่งดำน้ำในประเทศ

อันดามันใต้ (วันปิยะ '20)

21 - 26 ต.ค. 2563
4 วัน 15 ไดฟ์
แหล่งดำน้ำในประเทศ

สิมิลัน - ริเชลิว (Mar '21)

10 - 15 มี.ค. 2564
4 วัน 15 ไดฟ์