แพ็คเกจดำน้ำของรีสอร์ท Maldives Diving Resort

ทริปดำน้ำของเรา

- 5 วัน 8 ไดฟ์ Maldives Diving Resort 33,000 บาท รายละเอียด
27-27 พ.ค. 2561 6 วัน 11 ไดฟ์ Maldives Diving Resort (May '18) 40,500 บาท รายละเอียด

ทริปและแพ็คเกจดำน้ำของรีสอร์ท จองกับเราได้เลยค่ะ

02-07 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 19,900 บาท
02-07 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 22,500/23,500/28,500 บาท
08-13 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 22,500/23,500/28,500 บาท
16-21 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 22,500/23,500/28,500 บาท
23-28 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 22,500/23,500/28,500 บาท
30-04 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 22,500/23,500/28,500 บาท
05-10 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันจักรี) 22,500/23,500/28,500 บาท
12-17 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันสงกรานต์) 22,500/23,500/28,500 บาท
21-27 เม.ย. 2565 5 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันใต้ 22,500/23,500/28,500 บาท
27-02 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันแรงงาน) 22,500/23,500/28,500 บาท
06-10 พ.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันใต้ 17,500/18,500/23,500 บาท
11-16 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันพืชมงคล และวันวิสาขบูชา) 22,500/23,500/28,500 บาท