การทำหมาย สำหรับกลับมาหาสิ่งของที่ตกลงไปในน้ำ

หากเราทำของตกลงไปในน้ำ เช่น จากเรือ เราอาจจะต้องทำหมาย จุดที่สิ่งของนั้นตกลงไปเสียก่อน เพราะเราคงต้องใช้เวลา ในการเตรียมตัวที่จะไปดำน้ำ หาสิ่งของนั้นภายหลัง หรือเราอาจจำเป็นต้องกลับมา ในครั้งต่อไป วิธีการทำหมาย เพื่อจะจดจำว่า สิ่งของที่ตกลงไป อยู่จุดใดนั้น ก็คล้ายคลึงกับวิธีการ ทำหมายบนบก เพียงแต่กลับกันครับ คราวนี้เราอยู่ในน้ำ (หรือบนเรือ)

ก่อนอื่น หากอยู่บนเรือ ให้แน่ใจว่าเรือไม่เหวี่ยงไปมา หากเป็นไปได้ ให้ทิ้งทุ่นสมอลงไป ที่จุดของตกเสียก่อน ก็จะยิ่งดีครับ แต่หากไม่มีทุ่นสมอ ก็ต้องสังเกตให้ดี ว่าเรืออยู่กับที่ หรือเหวี่ยงตัวไปมา และคอยดูให้ดีว่า จุดที่ของตกลงไปนั้น อยู่บริเวณไหนของเรือ

เมื่อจะทำหมาย ให้พยายามอยู่กับจุด ที่ของตกลงให้นิ่งที่สุด เท่าที่จะทำได้ จากนั้นให้หาหมาย หรือจุดสังเกตบนบก (landmark) ถาวรที่เรียงตัวกัน เวลาที่เรามองไป หมายทั้งสองนี้ จะซ้อนหรืออยู่บน-ล่างของกันและกันครับ หมายบนบก (landmark) ควรจะมีอันหนึ่ง ใกล้กับน้ำมากที่สุด และอีกอันหนึ่ง ไกลออกไปมากที่สุด จะทำให้เกิดความแม่นยำยิ่งขึ้นครับ

จากนั้น ให้หาหมายแบบเดิม อีกสักคู่หนึ่ง โดยให้ห่างจากหมายคู่แรก ที่เราทำระหว่าง 60-120 องศา สำหรับกรณีที่เรา ไม่สามารถหาหมายได้เป็นคู่ เรียงซ้อนกัน เราอาจใช้การล๊อคตำแหน่ง โดยใช้เข็มทิศก็ได้ครับ หากเราเห็นหมายบนบก (landmark) อันแรกแต่ไม่มีหมายที่สอง ที่จะเรียงตัวกัน ให้เล็งเข็มทิศ จากจุดที่ของตก ไปยังจุดที่เป็นหมาย ก็สามารถใช้แทนได้ และหากจะให้ดีกว่านั้นอีก ก็ให้ใช้ทั้งสองวิธี คือ ทั้งการตั้งเข็มทิศ และการใช้หมายเรียงซ้อนกันครับ

เวลาเราจะกลับมาหาของที่ตกอยู่ใต้น้ำ เราก็ลงไปในน้ำ ในบริเวณที่ของตก จากนั้นก็เล็งให้หมายบนบก (landmark) คู่แรกตรงกันเสียก่อน จากนั้นก็เคลื่อนตัวไป ตามเส้นสมมติของหมายคู่แรก จนกระทั่ง สามารถเล็งหมายคู่ที่สองตรงกัน เราก็จะอยู่ตรงบริเวณที่ของตกพอดีครับ