แบบฟอร์มสมัครทริปดำน้ำกับ FreedomDIVE

  • กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีกรอบสีชมพูให้ครบทุกช่อง
  • สำหรับที่อยู่ กรุณาใช้ที่อยู่ที่ติดต่อได้ในปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องตรงกับหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน
  • หากคุณไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ให้เลือกจังหวัดเป็น "อื่นๆ" แล้วระบุชื่อเมืองในช่อง "ตำบล, อำเภอ, เมือง, ประเทศ"
  • และ เพื่อความสะดวก คุณสามารถใช้ปุ่ม Tab ในการเลื่อนไปกรอกข้อมูลในช่องถัดไป

ข้อมูลบุคคล

ข้อมูลด้านสุขภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำน้ำ