TAT License No. 12/01654
แบบฟอร์มสมัครทริปดำน้ำกับ FreedomDIVE
- กรุณากรอกข้อมูล ในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง
- สำหรับที่อยู่ กรุณาใช้ที่อยู่ที่ติดต่อได้ในปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องตรงกับหนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชน
- หากคุณไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ให้เลือกจังหวัดเป็น "อื่นๆ" แล้วระบุชื่อเมือง ใน "เรื่องอื่นๆ ที่อยากให้เรารู้" ด้านล่างสุด
- และ เพื่อความสะดวก คุณสามารถใช้ปุ่ม Tab ในการเลื่อนไปกรอกข้อมูลในช่องถัดไป

ข้อมูลบุคคล

ชื่อ ชื่อเล่น *
ชื่อ (อังกฤษ) วันเกิด
น้ำหนัก kg ส่วนสูงcm ขนาดรองเท้า เพศ *
(ขนาดรองเท้า ระบุแบบ 1 หลักหรือ 2 หลักก็ได้)
โทร แฟ็กซ์ มือถือ
ที่อยู่ เลขที่ประชาชน *
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ สะดวกติดต่อ
E-mail * E-mail 2

ข้อมูลด้านสุขภาพ

ลักษณะอาหาร (เช่น ทานมังสวิรัติ) แพ้ยา
โรคประจำตัว หมู่เลือด
ฉุกเฉินติดต่อ ความสัมพันธ์
ที่อยู่ โทรศัพท์
ร.พ. ประจำตัว โทรศัพท์

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำน้ำ

ระดับขั้น ประสบการณ์ไดฟ์ ล่าสุดเมื่อ
มีอุปกรณ์
ขนาด BCD Wetsuit Fins
เรื่องอื่นที่อยากบอกให้เรารู้