การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ภาพรวมหลักสูตร

การฝึกหัดปฐมพยาบาลหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่สามารถนำไปใช้ได้ กับสถานการณ์ทั่วไป ในชีวิตประจำวัน และผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเป็นนักดำน้ำ จบแล้ว จะได้รับบัตรเพื่อแสดงว่า เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม มาแล้ว

เนื้อหาหลักสูตร

  • การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพื่อวางแผนการช่วยเหลือ
  • การเข้าหาผู้ป่วย และตรวจสอบอาการบาดเจ็บ
  • การช่วยหายใจ การห้ามเลือด การจัดการกับอาการช็อค
  • การดูแล และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
  • การส่งต่อผู้ป่วย ไปยังหน่วยรักษาพยาบาลขั้นต่อไป
  • ปฏิบัติการกู้ชีพ ด้วยการทำ CPR

ระยะเวลาเรียน

1 วัน ในห้องเรียน

ค่าใช้จ่าย

5,500 บาท

[สมัครเรียนดำน้ำ]