Rescue Diver

หลักสูตรเพื่อการวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ในระหว่างการดำน้ำ รวมถึงการสังเกต และป้องกันเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับการดำน้ำ

การเรียนการสอน จะจัดเป็นการเรียนทฤษฎี และทดลองฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง และอุปกรณ์สาธิต จนเกิดความชำนาญ ใช้เวลาประมาณ 1 วัน

เนื้อหาหลักสูตร

 • การวิเคราะห์ และจัดการกับความเครียด ที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการดำน้ำ
 • การให้ความช่วยเหลือ แก่นักดำน้ำที่ประสบปัญหา ด้วยวิธีต่างๆ ที่ปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับความช่วยเหลือ
 • การสังเกตการณ์ และ การเข้าหาเหยื่อ ที่มีอาการปกติ หรือ ตื่นตระหนก
 • การปฐมพยาบาล อาการบาดเจ็บต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำ
 • ข้อควรระวัง เกี่ยวกับอุปกรณ์ดำน้ำ ที่ให้สามารถสังเกต และแก้ไขได้ก่อน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
 • ฝึกฝนทักษะการเข้าช่วยนักดำน้ำที่ประสบเหตุ ทั้งบนผิวน้ำ และใต้น้ำ การช่วยหายใจ ระหว่างยังอยู่ในน้ำ
 • การดูแล เคลื่อนย้าย ผู้ป่วย และการส่งต่อผู้ป่วย ไปยังหน่วยรักษาพยาบาลขั้นต่อไป

แผนการเรียน

แผนการเรียนระยะเวลาสถานที่
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำ 2 วัน กรุงเทพฯ
ฝึกภาคปฏิบัติและทดสอบในทะเล 2 วัน พัทยา หรือ สัตหีบ

สามารถเลือกวันเวลาได้อย่างอิสระตามใจคุณ ภายในระยะเวลา 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตร Rescue Diverราคา
PADI Rescue Diver 15,000

 เพิ่ม 1,200 บาท ในกรณีที่คุณต้องการคู่มือภาษาอังกฤษ " Rescue Diver ของ PADI "

[สมัครเรียนดำน้ำ]

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • เรียนดำน้ำ กับครูที่มีประสบการณ์สูง ทั้งด้านการดำน้ำ และการสอน
 • อุปกรณ์การสอนดีเยี่ยม ในห้องเรียนสะดวกสบาย
 • อุปกรณ์ครบชุดสำหรับการเรียนในสระว่ายน้ำและสอบในทะเล
 • รวมค่าเรือและอาหารกลางวันบนเรือทั้ง 1 วัน
 • บัตรประจำตัว Rescue Diver ออกโดย PADI พร้อมรูปถ่ายของคุณเอง เพื่อใช้ดำน้ำในทะเลเปิดทั่วโลก ตลอดชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุเดินทางสู่ท้องทะเลกว้าง ในวงเงิน 500,000 บาท
 • ไม่รวมค่าเดินทาง และที่พักในวันออกสอบภาคทะเล