ซาบาห์ตอนเหนือ (North of Sabah)

ข้อมูลทั่วไป

North Sabah เป็นพื้นทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูง มีศูนย์กลางสำคัญ คือเมืองโกตา กินาบาลู ซึ่งเป็นเืมืองหลวงของรัฐ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของบอร์เนียวเหนือ  นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการบินจุดสำคัญและเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแล้ว North Sabah นับเป็นจุดนัดพบของนักดำน้ำทั่วโลกอีกจุดหนึ่งก็ว่าได้ เพราะห่างออกไปทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวนี้มีพื้นที่ดำน้ำมากมายที่ขึ้นชื่อ อาทิ หมู่เกาะ Lankayan, Labuan, และ Layang Layang เป็นต้น

พื้นที่ดำน้ำ