สัตหีบ แสมสาร (Samaesarn)

ข้อมูลทั่วไป

อำเภอเล็ก ๆ ในจังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 85 กม. เป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือสัตหีบซึ่งเป็นฐานทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยมีหลักฐานจากกองประวัติศาสตร์ทหารเรื่อว่า รัชกาลที่6 ทรงพระราชทานนามเมื่อครั้งมีดำริให้สร้างแนวป้องกันชายฝั่งทะเลด้านนอก และให้ตั้งกองทัพเรือขึ้น เพือตรวจตราชายฝั่งและน่านน้ำใหญ่ และด้วยทรงเห็นว่าเกาะทั้ง 7 อันได้แก่ เกาะพระ เกาะยอ เกาะหมู เกาะเตาหม้อ เกาะเณร เกาะสันฉลาม และเกาะเลา ที่มีอยู่นั้นสามารถเป็นที่กำบังลมแก่เรือได้ดีจึงพระราชทานนามว่า "สัตหีบ" นั่นเอง (สัตต=เจ็ด, หีบ=ที่บัง)