สตูล

สตูล
ท้องทะเลในเขตจังหวัดสตูลมีแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในไทยและต่างประเทศ คือ แนวปะการังรอบเกาะอาดัง-ราวี-หลีเป๊ะ และเกาะอื่นๆ ข้างเคียง รวมถึงร่องน้ำจาบัง (ปัจจุบันงดการดำน้ำลึกที่นี่) และหินขาว ซึ่งอุดมไปด้วยปะการังอ่อนหลากสีสัน น่าตื่นตะลึงสำหรับนักดำน้ำทุกคน
พื้นที่ดำน้ำ

ข้อมูลทั่วไป

สตูลเป็นจังหวัดใต้สุดของชายฝั่งอันดามันของประเทศไทย ก่อนจะเข้าสู่เมืองปะลิศ ประเทศมาเลเซีย

พื้นที่ทางทะเลของจังหวัดสตูล ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ซึ่งนอกจากจะมีเกาะหลีเป๊ะที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากการจัดอันดับชายหายที่น่าท่องเที่ยวที่สุดของโลกเมื่อไม่นานมานี้แล้ว เกาะอาดัง เกาะราวี และเกาะอื่นๆ รวมไปถึงกองหินและร่องน้ำอื่นๆ ในเขตอุทยานนี้ยังเป็นแหล่งดำน้ำที่สวยงาม เต็มไปด้วยแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ มีฝูงปลาตามแนวปะการังมากมาย หลายแห่งมีปะการังอ่อนหลากสีสัน

การเดินทาง

แผนที่การเดินทาง สตูล

หากเริ่มต้นในจังหวัดสตูล จะต้องไปขึ้นเรือที่ท่าเทียบเรือปากบารา โดยจะมีเรือรับส่งจากท่าเรือสู่เกาะตะรุเตา และเกาะหลีเป๊ะ ทุกวัน

การมาที่ท่าเทียบเรือปากบารา หากเดินทางโดยเครื่องบิน สามารถเลือกลงสนามบินหาดใหญ่หรือสนามบินตรัง ซึ่งระยะทางพอๆ กัน แต่จากหาดใหญ่ใช้เวลาน้อยกว่า โดยมี airport bus จากสนามบินหรือรถตู้ประจำทางจากตลาดเกษตร หาดใหญ่ ไปถึงท่าเรือปากบาราโดยตรง ส่วนจากสนามบินตรังก็มีรถตู้โดยสารไปท่าเรือปากบาราเช่นกัน

หากเดินทางด้วยรถไฟ สามารถลงที่สถานีหาดใหญ่และต่อรถตู้ต่อมาที่ท่าเรือปากบารา หากมาทางรถทัวร์ ให้ลงที่จุดจอดอำเภอละงู สตูล แล้วนั่งสองแถวหรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้ามาท่าเรือได้

พื้นที่ดำน้ำ