ตราด

ข้อมูลทั่วไป

เกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะทะเลอ่าวไทยและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยรองจากภูเก็ต ตั้งอยู่ในเขตแหลมงอบ จ.ตราด  ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน คือ สลักเพชร สลักคอก เจ้กแบ้ บ้านด่านใหม่ คลองสน คลองพร้าว คลองนนทรี และบ้านบางเบ้า มีชายหาดสวยงามมากมาย เช่น หาดทรายขาว หาดคลองพร้าว หาดไก่แบ้ ทั้งสามหาดมี รีสอร์ทตั้งอยู่เรียงรายริมหาดมากมาย ตั้งแต่ ราคา หลังละ 200 กว่า บาท ถึง 5,000 บาท ขึ้นไป นอกจากนี้บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ยังมีเกาะเล็กๆ รายล้อม อันได้แก่ เกาะคลุ้ม เกาะเหลายา เกาะง่าม เกาะไม้ชี้ใหญ่ เกาะหวาย เกาะกระ เการัง เกาะมันนอก เกาะมันใน เกาะกระดาด เกาะหมาก เกาะขาม ฯลฯ

การเดินทาง

สามารถเดินทางโดยเครื่องบิน ด้วยเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ จากกรุงเทพฯ-ตราด หรือเดินทางโดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ด้วยเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้

1. บางนา-ตราด (ทางหลวงหมายเลข 3) ผ่านชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด ระยะทางประมาณ 385 กิโลเมตร
2. บางนา-ชลบุรี-แกลง-จันทบุรี-ตราด (ทางหลวงหมายเลข 344) ระยะทางประมาณ 318 กิโลเมตร
3. ทางหลวงพิเศษ (motor way) จากแยกถนนศรีนครินทร์ตัดถนนรามคำแหง และมาที่เส้นทางบ้านบึง-แกลง-จันทบุรี-ตราด

ท่านสามารถนำรถยนต์ขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามฝั่งไปยังเกาะช้างได้เลย

นอกจากนี้ท่านสามารถเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศซึ่งมีทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศซึ่งออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

พื้นที่ดำน้ำ