เกาะเต่า-โลซิน

ประเภทการดำน้ำ Boat Diving, Wreck Diving
ระดับการดำน้ำ นักดำน้ำที่มีประสบการณ์
ความลึก 10 - 30 เมตร
ทัศนวิสัยใต้น้ำ 5 - 20 เมตร
กระแสน้ำ None - Medium
สิ่งที่น่าสนใจ ฉลามวาฬ, Bull Shark, Titan Triggerfish, ฝูงบาราคูด้า, ฝูงปลากระมง, กระเบนราหู, กระเบนนก, ฉลามวาฬ, ฉลามครีบดำ, โรนัน, ฝูงปลาหูช้าง, ฝูงปลาสาก

ข้อมูลทั่วไป

เกาะเต่า นับเป็นแหล่งดำน้ำที่ดีที่สุดของทะเลฝั่งอ่าวไทย สภาพใต้ทะเลของเกาะเต่ามักจะเป็นกองหิน หรือผาหินรอบเกาะที่มีปะการังดำขึ้นอยู่มากมาย ปะการังถ้วยส้ม และฟองน้ำหลากสีสันเกาะอยู่ตามผาหิน หนอนพู่ฉัตรสีสันสดใส แส้ทะเลสีแดงขึ้นอยู่มากมาย เช่น บริเวณหินวง และกงทรายแดง ส่วนกองหินที่อยู่รอบนอกไกลออกไปจากเกาะเต่า เช่น กองชุมพร (Chumpon Pinnacle) กองตุ้งกู (South West) และหินใบ (Pinnacle Sail Rock) นั้นเป็นจุดดำน้ำในระดับค่อนข้างลึก นักดำน้ำอาจพบปลาหมอทะเลขนาดใหญ่ ฝูงปลาหูช้าง ฝูงปลาข้างเหลือง และปลาฉลามวาฬที่แวะเวียนมาในบางครั้ง

โลซิน เป็นชื่อของหินโผล่น้ำอยู่กลางทะเล เป็นกองหินขนาดใหญ่ ด้วยทำเลที่ตั้งเป็นเส้นทางเดินเรือ จึงได้มีการจัดสร้างประภาคารตั้งไว้บนยอดหิน ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 4 - 5 เมตร ลักษณะใต้น้ำเป็นลานหินแผ่กระจายเป็นแนวกว้าง ความลึกสูงสุด 40 เมตร นับเป็นจุดดำน้ำที่อยู่ใต้สุดของทะเลฝั่งอ่าวไทย เนื่องจากโลซินเป็นจุดดำน้ำที่ตั้งอยู่ห่างจากฝั่งมาก จึงทำให้เป็นจุดดำน้ำที่ใส และมีแนวปะการังแข็งที่สมบูรณ์ และปะการังอ่อน แส้ทะเล กัลปังหาแทรกแซมอยู่ระดับนอก ซึ่งเป็นที่อาศัย และแหล่งหากินของฝูงปลาต่างๆ นอกจากโลซินแล้ว ยังมีจุดดำน้ำบริเวณหินลอปี และตู้รถไฟ ซึ่งเป็นแหล่งปะการังเทียม อันเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาน้อยใหญ่อีกด้วย

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทาง พุทธมณฑล นครปฐม-เพชรบุรี หรือเส้นทาง สายธนบุรี-ปากท่อ (หมายเลข 35)แล้วแยกที่อำเภอ ปากท่อ เข้าทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ จนถึงสี่แยกปฐมพร จากนั้นแยกซ้ายเข้าตัวเมืองชุมพร ตาม ทางหลวงหมายเลข 4001 อีกประมาณ 8 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง

มีทั้งรถโดยสาร ธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศที่เดินทางออกจาก สถานีขนส่งสายใต้ ไปชุมพร ทุกวัน รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ สถานีขนส่งสายใต้ โทร. 435-1200, 434-7192