ลาบวน (Labuan)

ลาบวน (Labuan)
ประเภทการดำน้ำ Boat Diving, Wreck Diving
ระดับการดำน้ำ นักดำน้ำที่มีประสบการณ์
ความลึก 25 - 35 m.
ทัศนวิสัยใต้น้ำ 5 - 20 m.
กระแสน้ำ None - Mild
จุดดำน้ำ Blue Water Wreck, Cement Wreck, American Wreck, Australlian Wreck
ฤดูท่องเที่ยว สามารถดำได้ตลอดทั้งปี
สิ่งที่น่าสนใจ Wreck Diving

ข้อมูลทั่วไป

Labuan เป็นเกาะในประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะโกตาคินาบาลู (Kota Kinabalu) และห่างจากรัฐซาบาห์ บริเวณตอนเหนือของปากอ่าวทะเลบรูไน เกาะ Labuan มีจุดดำน้ำที่น่าสนใจคือ เรือจม (Ship Wreck) ซึ่งรอบๆ เกาะ Labuan มีเรือจมอยู่มากมายหลายลำ แต่เรือจมที่มีชื่อเสียง มีอยู่ด้วยกัน 4 ลำ ซึ่งเป็นซากเรือจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สองลำ และอีกสองลำเป็นซากเรือจากปี ค.ศ. 1980 เรือทั้ง 4 ลำนี้ จมอยู่ที่ความลึกประมาณ 30-35 เมตร และส่วนบนสุดของซากเรืออยู่ที่ระดับความลึกประมาณ 8-12 เมตร จุดดำน้ำจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล หรือแล้วแต่วัน การดำดูซากเรือนี้ มีตั้งแต่ระดับง่ายสำหรับมือใหม่ ไปจนถึงระดับยากที่ดำลงไปชมภายในลำเรือ