แพ็คเกจดำน้ำของเรือ นิวฟ้าใส (New Fahsai)

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

29-03 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (รอราคา)
05-10 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันจักรี) (รอราคา)
12-18 เม.ย. 25665 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันสงกรานต์) (รอราคา)
20-25 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (รอราคา)
26-01 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันแรงงาน) (รอราคา)
03-08 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันฉัตรมงคล) (วันวิสาขบูชา) (รอราคา)
23-28 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันลอยกระทง) 18,500 บาท