แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Like Andaman 1

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

22-27 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หินม่วง หินแดง (รอราคา)
05-10 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันจักรี) (รอราคา)
12-17 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันสงกรานต์) (รอราคา)
19-24 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (รอราคา)
27-02 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันแรงงาน) (รอราคา)
03-08 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันฉัตรมงคล) (วันวิสาขบูชา) (รอราคา)
10-15 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันพืชมงคล) (รอราคา)
17-22 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (รอราคา)
24-29 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (รอราคา)
31-05 มิ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันเฉลิมพระราชินี) (รอราคา)
07-12 มิ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (รอราคา)
14-19 มิ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (รอราคา)
21-26 มิ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (รอราคา)
28-03 ก.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (รอราคา)
05-10 ก.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (รอราคา)
12-17 ก.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (รอราคา)
19-24 ก.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (รอราคา)
26-31 ก.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันเฉลิม ร.10) (รอราคา)
01-06 ส.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันอาสาฬหบูชา) (วันเข้าพรรษา) (รอราคา)
10-15 ส.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันแม่) (รอราคา)
17-22 ส.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (รอราคา)
24-29 ส.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (รอราคา)
31-05 ก.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (รอราคา)
07-12 ก.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (รอราคา)
14-19 ก.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (รอราคา)
20-25 ก.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (รอราคา)
28-03 ต.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (รอราคา)
04-09 ต.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (รอราคา)
11-16 ต.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) (รอราคา)
18-23 ต.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันปิยมหาราช) (รอราคา)
25-30 ต.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (รอราคา)
08-13 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (รอราคา)
15-20 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (รอราคา)
22-27 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันลอยกระทง) (รอราคา)
29-04 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (รอราคา)
06-11 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันรัฐธรรมนูญ) (รอราคา)
13-18 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (รอราคา)
20-25 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันคริสต์มาส) (รอราคา)
28-02 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันปีใหม่) (รอราคา)