แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Chao Ying Noi (Little Princess)

ทริปดำน้ำของเรา

23-28 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (Mar '22) 32,000 บาท รายละเอียด

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

30-04 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ ราชา - พีพี บาท
13-18 ต.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 32,000 บาท
18-23 ต.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันปิยมหาราช) 32,000 บาท
02-07 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 32,000 บาท
09-14 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 32,000 บาท
16-21 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 32,000 บาท
07-12 ธ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันรัฐธรรมนูญ) 32,000 บาท
21-26 ธ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันคริสต์มาส) 32,000 บาท
28-02 ม.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันปีใหม่) 32,000 บาท
25-30 ม.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 32,000 บาท
15-20 มี.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 32,000 บาท
22-27 มี.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 32,000 บาท