แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Deep Andaman Queen

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

06-11 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันรัฐธรรมนูญ) Call
11-16 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ) Call
16-21 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ Call
21-26 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันคริสต์มาส) Call
27-01 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันปีใหม่) Call
02-07 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (หยุดชดเชยวันปีใหม่) Call
07-12 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ Call
12-17 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันเด็ก) Call
17-22 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ Call
22-27 ม.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ Call
27-01 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ Call
01-06 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ Call
06-10 ก.พ. 25673 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันตรุษจีน) Call
10-16 ก.พ. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันตรุษจีน) Call
16-22 ก.พ. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ Call
22-27 ก.พ. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันมาฆบูชา) Call
27-03 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ Call
03-07 มี.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันเหนือ Call
07-12 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ Call
12-17 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ Call
17-21 มี.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันเหนือ Call
21-26 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ Call
26-31 มี.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ Call
31-05 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ Call
05-10 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันจักรี) Call
10-15 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันสงกรานต์) Call
15-20 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันสงกรานต์ Call
20-25 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ หินแดงหินม่วง - ราชา - พีพี Call
25-30 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ หินแดงหินม่วง - ราชา - พีพี Call
30-05 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ หินแดงหินม่วง - ราชา - พีพี (วันแรงงาน) (วันฉัตรมงคล) Call
05-10 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ หินแดงหินม่วง - ราชา - พีพี (วันฉัตรมงคล) Call
10-15 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ หินแดงหินม่วง - ราชา - พีพี Call
15-19 พ.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ ราชา - พีพี Call
19-23 พ.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ หินแดงหินม่วง - ราชา - พีพี (วันวิสาขบูชา) Call
23-27 พ.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ ราชา - พีพี Call
28-01 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ หินแดงหินม่วง - ราชา - พีพี Call
01-06 มิ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ หินแดงหินม่วง - ราชา - พีพี (วันเฉลิมราชินี) Call