แพ็คเกจดำน้ำของเรือ MV KOON9

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

01-05 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ 20,900 บาท
08-12 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ 20,900 บาท
23-28 ก.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ เกาะราชา-พีพี (วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา และวันเฉลิม ร.10) 25,500 บาท
11-16 ส.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ เกาะราชา-พีพี (วันแม่) 25,500 บาท
20-25 ต.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยมหาราช) 28,000 บาท
27-01 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 27,500 บาท
03-08 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 27,500 บาท
10-15 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 27,500 บาท
15-20 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 27,500 บาท
12-17 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ 27,500 บาท
16-21 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันมาฆบูชา) 27,500 บาท
23-28 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ 27,500 บาท
16-21 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ 27,500 บาท
27-02 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันแรงงาน) 27,500 บาท
19-23 พ.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ 22,500 บาท
27-01 ส.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ เกาะราชา-เกาะพีพี (วันเฉลิม ร.10) 22,500 บาท
29-03 ต.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ 22,500 บาท