แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Krishna

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

01-06 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันจักรี) 19,500/21,500/22,500 บาท
07-12 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 19,500/21,500/22,500 บาท
12-17 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันสงกรานต์) 19,500/21,500/22,500 บาท
17-20 เม.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชริว (วันสงกรานต์) 18,500/19,500/20,500 บาท
21-24 เม.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 19,500/21,500/22,500 บาท
28-01 พ.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันแรงงาน) 19,500/21,500/22,500 บาท
05-08 พ.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันวิสาขบูชา) 19,500/21,500/22,500 บาท
08-11 พ.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันพืชมงคล) 18,500/19,500/20,500 บาท
12-15 พ.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 19,500/21,500/22,500 บาท
19-22 พ.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ราชา - พีพี 18,500/19,500/20,500 บาท
26-29 พ.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ราชา - พีพี 18,500/19,500/20,500 บาท
02-05 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ ราชา - พีพี (วันเฉลิมพระราชินี) 18,500/19,500/20,500 บาท