แพ็คเกจดำน้ำของเรือ MV. MANDARIN QUEEN

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

25-26 ม.ค. 2565 2 วัน 7 ไดฟ์ หินมูสัง - พีพี - เกาะห้า 9,500 บาท
08-09 ก.พ. 2565 2 วัน 7 ไดฟ์ หินมูสัง - พีพี - เกาะห้า 9,500 บาท
25-27 ก.พ. 2565 3 วัน 9 ไดฟ์ อันดามันใต้ 14,500 บาท
08-09 มี.ค. 2565 2 วัน 7 ไดฟ์ หินมูสัง - พีพี - เกาะห้า 9,500 บาท
25-27 มี.ค. 2565 3 วัน 9 ไดฟ์ อันดามันใต้ 14,500 บาท
06-07 เม.ย. 2565 2 วัน 7 ไดฟ์ เกาะห้า เกาะพีพี หินมูสัง (วันจักรี) 9,500 บาท
22-24 เม.ย. 2565 3 วัน 9 ไดฟ์ อันดามันใต้ 14,500 บาท
06-08 พ.ค. 2565 3 วัน 9 ไดฟ์ อันดามันใต้ 14,500 บาท
10-11 พ.ค. 2565 2 วัน 7 ไดฟ์ หินมูสัง - พีพี - เกาะห้า 9,500 บาท
Package 1 วัน 4 ไดฟ์ เกาะดอกไม้ - เรือจมคิงส์ครุยเซอร์ - หินมูสัง 4,200 บาท
Package 1 วัน 4 ไดฟ์ เกาะดอกไม้ - เรือจมคิงส์ครุยเซอร์ - หินมูสัง 4,200 บาท
Package 1 วัน 4 ไดฟ์ เกาะพีพี - หินมูสัง 4,200 บาท
Package 1 วัน 4 ไดฟ์ เกาะพีพี - หินมูสัง 4,200 บาท
Package 1 วัน 4 ไดฟ์ เกาะพีพี 4,200 บาท
Package 1 วัน 4 ไดฟ์ เกาะราชาน้อย - ราชาใหญ่ 4,200 บาท
Package 1 วัน 4 ไดฟ์ เกาะราชาน้อย - ราชาใหญ่ 4,200 บาท