แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Manta Queen 1

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

20-25 ต.ค. 2564 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันปิยมหาราช) 27,000/29,000 บาท
02-07 พ.ย. 2564 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 27,000/29,000 บาท
09-14 พ.ย. 2564 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 27,000/29,000 บาท
23-28 พ.ย. 2564 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 27,000/29,000 บาท
07-12 ธ.ค. 2564 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันรัฐธรรมนูญ) 27,000/29,000 บาท
14-19 ธ.ค. 2564 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 27,000/29,000 บาท
28-02 ม.ค. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันปีใหม่) 27,000/29,000 บาท
04-09 ม.ค. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันเด็ก) 27,000/29,000 บาท
11-16 ม.ค. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 27,000/29,000 บาท
01-06 ก.พ. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันตรุษจีน) 27,000/29,000 บาท
08-13 ก.พ. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 27,000/29,000 บาท
16-21 ก.พ. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันมาฆบูชา) 27,000/29,000 บาท
08-13 มี.ค. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 27,000/29,000 บาท
22-27 มี.ค. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 27,000/29,000 บาท
05-10 เม.ย. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันจักรี) 27,000/29,000 บาท
11-16 เม.ย. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันสงกรานต์) 27,000/29,000 บาท
17-22 เม.ย. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 27,000/29,000 บาท
04-09 พ.ค. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันฉัตรมงคล) 27,000/29,000 บาท
17-22 พ.ค. 2565 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 27,000/29,000 บาท