แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Manta Queen 7

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

15-19 ต.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 24,000/26,000/28,000 บาท
21-27 ต.ค. 2564 5 วัน 20 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันปิยมหาราช) 21,500/23,500/26,500 บาท
11-15 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 24,000/26,000/28,000 บาท
25-29 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 24,000/26,000/28,000 บาท
03-07 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันพ่อ) 24,000/26,000/28,000 บาท
10-14 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันรัฐธรรมนูญ) 24,000/26,000/28,000 บาท
17-21 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 24,000/26,000/28,000 บาท
30-03 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันปีใหม่) 24,000/26,000/28,000 บาท
03-07 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 24,000/26,000/28,000 บาท
14-18 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 24,000/26,000/28,000 บาท
19-23 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 24,000/26,000/28,000 บาท
28-01 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันตรุษจีน) 24,000/26,000/28,000 บาท
04-08 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 24,000/26,000/28,000 บาท
15-19 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันมาฆบูชา) 24,000/26,000/28,000 บาท
24-28 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 24,000/26,000/28,000 บาท
10-14 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 24,000/26,000/28,000 บาท
24-28 มี.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 24,000/26,000/28,000 บาท
05-09 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันจักรี) 24,000/26,000/28,000 บาท
12-16 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันสงกรานต์) 24,000/26,000/28,000 บาท
21-25 เม.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 24,000/26,000/28,000 บาท
30-04 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 24,000/26,000/28,000 บาท
11-15 พ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันพืชมงคล และวันวิสาขบูชา) 24,000/26,000/28,000 บาท