แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Peterpan

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

12-16 ต.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 18,500 บาท
16-19 ต.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว 18,500 บาท
19-24 ต.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันปิยมหาราช) 22,500 บาท
24-27 ต.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว 18,500 บาท
27-31 ต.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว 18,500 บาท
01-06 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 22,500 บาท
06-09 พ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว 18,500 บาท
09-12 พ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว 18,500 บาท
12-15 พ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว 18,500 บาท
15-20 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 22,500 บาท
20-24 พ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว 18,500 บาท
24-27 พ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว (วันลอยกระทง) 18,500 บาท
27-01 ธ.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว (วันลอยกระทง) 18,500 บาท
01-06 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันพ่อ) 22,500 บาท
06-11 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันรัฐธรรมนูญ) 22,500 บาท
11-14 ธ.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว (หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ) 18,500 บาท
14-19 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 22,500 บาท
20-25 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันคริสต์มาส) 22,500 บาท
25-28 ธ.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว (วันคริสต์มาส) 18,500 บาท
28-03 ม.ค. 25675 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันปีใหม่) 26,500 บาท