แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Peterpan

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

07-11 ก.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 17,500/18,500/23,500 บาท
12-15 ก.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) 17,500/18,500/23,500 บาท
16-20 ก.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 17,500/18,500/23,500 บาท
21-25 ก.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 17,500/18,500/23,500 บาท
27-31 ก.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันเฉลิม ร.10) 17,500/18,500/23,500 บาท
31-04 ส.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 17,500/18,500/23,500 บาท
05-09 ส.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 17,500/18,500/23,500 บาท
10-14 ส.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ (วันแม่) 17,500/18,500/23,500 บาท
17-21 ส.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 17,500/18,500/23,500 บาท
21-25 ส.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 17,500/18,500/23,500 บาท
25-29 ส.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 17,500/18,500/23,500 บาท
31-04 ก.ย. 25653 วัน 11 ไดฟ์ หลีเป๊ะ 17,500/18,500/23,500 บาท
01-05 ต.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ เกาะราชา - เกาะพีพี 17,500/18,500/23,500 บาท
06-10 ต.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ เกาะราชา - เกาะพีพี 17,500/18,500/23,500 บาท
12-17 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 22,500/23,500/28,500 บาท
19-24 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยมหาราช) 22,500/23,500/28,500 บาท
26-31 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 22,500/23,500/28,500 บาท
02-07 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 22,500/23,500/28,500 บาท
09-14 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 22,500/23,500/28,500 บาท
16-21 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 22,500/23,500/28,500 บาท
25-28 พ.ย. 25653 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 18,500/19,500/23,500 บาท
01-06 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันพ่อ) 23,500 บาท
07-12 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันรัฐธรรมนูญ) 22,500/23,500/28,500 บาท
14-19 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 22,500/23,500/28,500 บาท
21-26 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันคริสต์มาส) 22,500/23,500/28,500 บาท
28-03 ม.ค. 25665 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันปีใหม่) 29,500 บาท