แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Peterpan

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

09-13 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 22,500/23,500/28,500 บาท
13-17 พ.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 17,500/18,500/23,500 บาท
23-27 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 22,500/23,500/28,500 บาท
02-07 ธ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันพ่อ) 22,500/23,500/28,500 บาท
29-03 ม.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันปีใหม่) 25,500/26,500/32,500 บาท
05-09 ก.พ. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ 17,500/18,500/23,500 บาท
06-10 มี.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ 17,500/18,500/23,500 บาท
21-27 เม.ย. 2564 5 วัน 18 ไดฟ์ 26,500 บาท