แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Peterpan

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

28-02 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 22,500/23,500/28,500 บาท
05-10 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันจักรี) 22,500/23,500/28,500 บาท
12-17 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันสงกรานต์) 22,500/23,500/28,500 บาท
17-20 เม.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว (หยุดชดเชยวันสงกรานต์) 18,500/19,500/23,500 บาท
20-25 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 22,500/23,500/28,500 บาท
25-28 เม.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว 18,500/19,500/23,500 บาท
28-02 พ.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว (วันแรงงาน) 18,500/19,500/23,500 บาท
03-08 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันฉัตรมงคล) (วันวิสาขบูชา) 22,500/23,500/28,500 บาท
08-11 พ.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว (วันพืชมงคล) 18,500/19,500/23,500 บาท
11-16 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันพืชมงคล) 22,500/23,500/28,500 บาท
19-23 พ.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว 18,500/19,500/23,500 บาท
26-30 พ.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว 18,500/19,500/23,500 บาท
02-06 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว (วันเฉลิมพระราชินี) 18,500/19,500/23,500 บาท
12-16 ต.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 18,500/19,500/23,500 บาท
16-19 ต.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว 18,500/19,500/23,500 บาท
19-24 ต.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันปิยมหาราช) 22,500/23,500/28,500 บาท
24-27 ต.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว 18,500/19,500/23,500 บาท
27-31 ต.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว 18,500/19,500/23,500 บาท
01-06 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 22,500/23,500/28,500 บาท
06-09 พ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว 18,500/19,500/23,500 บาท
09-12 พ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว 18,500/19,500/23,500 บาท
12-15 พ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว 18,500/19,500/23,500 บาท
15-20 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 22,500/23,500/28,500 บาท
20-24 พ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว 18,500/19,500/23,500 บาท
24-27 พ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว (วันลอยกระทง) 18,500/19,500/23,500 บาท
27-01 ธ.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว (วันลอยกระทง) 18,500/19,500/23,500 บาท
01-06 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันพ่อ) 22,500/23,500/28,500 บาท
06-11 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันรัฐธรรมนูญ) 22,500/23,500/28,500 บาท
11-14 ธ.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว (หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ) 18,500/19,500/23,500 บาท
14-19 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 22,500/23,500/28,500 บาท
20-25 ธ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันคริสต์มาส) 22,500/23,500/28,500 บาท
25-28 ธ.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะบอน - ริเชลิว (วันคริสต์มาส) 18,500/19,500/23,500 บาท
28-03 ม.ค. 25675 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันปีใหม่) 26,500/27,500/32,500 บาท