แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Summer Liveaboard

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

17-22 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (หยุดชดเชยวันสงกรานต์) 22,900 บาท
24-29 เม.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 22,900 บาท
01-06 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันแรงงาน) (วันฉัตรมงคล) 22,900 บาท
08-13 พ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 22,900 บาท
06-10 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 19,500 บาท
12-16 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 29,000 บาท
20-24 มิ.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า 18,000 บาท
27-01 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า 18,000 บาท
04-08 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า 18,000 บาท
11-15 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า 18,000 บาท
19-23 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า (วันอาสาฬหบูชา) (วันเข้าพรรษา) 18,000 บาท
25-29 ก.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า (วันเฉลิม ร.10) 18,000 บาท
02-06 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 19,500 บาท
09-13 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (วันแม่) 19,500 บาท
15-19 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 19,500 บาท
22-26 ส.ค. 25673 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 19,500 บาท
29-02 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 19,500 บาท
05-09 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 19,500 บาท
12-16 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 19,500 บาท
19-23 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 19,500 บาท
26-30 ก.ย. 25673 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 19,500 บาท
16-21 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 22,900 บาท
22-27 ต.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยมหาราช) 22,900 บาท
30-04 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 22,900 บาท
06-11 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 22,900 บาท
13-18 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันลอยกระทง) 22,900 บาท
20-25 พ.ย. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 22,900 บาท
27-02 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 22,900 บาท
04-09 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันพ่อ) 22,900 บาท
11-16 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 22,900 บาท
18-23 ธ.ค. 25674 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ 22,900 บาท
27-01 ม.ค. 25684 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันปีใหม่) 22,900 บาท