แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Tapana 1

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

30-03 ก.พ. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันใต้ (รอราคา)
03-08 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (รอราคา)
08-13 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 26,900/32,500 บาท
13-17 ก.พ. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันวาเลนไทน์) (รอราคา)
17-22 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 27,800/33,100 บาท
22-27 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (รอราคา)
03-09 มี.ค. 25665 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันมาฆบูชา) 35,200/40,200 บาท
10-15 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (รอราคา)
15-20 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (รอราคา)
20-24 มี.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 21,935/25,935 บาท
24-29 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (รอราคา)
29-03 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (รอราคา)
05-10 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันจักรี) (รอราคา)
11-17 เม.ย. 25665 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันสงกรานต์) 35,200/40,200 บาท
17-21 เม.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันใต้ (หยุดชดเชยวันสงกรานต์) (รอราคา)
21-26 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (รอราคา)
26-01 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันแรงงาน) (รอราคา)
03-08 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันฉัตรมงคล) 26,750/32,100 บาท
29-01 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า 21,500/25,100 บาท
22-25 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า 23,000/27,000 บาท
06-09 ก.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า (รอราคา)
11-15 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (วันแม่) 21,935/25,680 บาท
14-18 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 23,000/27,000 บาท
18-22 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 22,000/26,000 บาท
22-26 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 22,000/27,000 บาท
24-29 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันลอยกระทง) 26,750/32,100 บาท
07-13 ธ.ค. 25665 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันรัฐธรรมนูญ) 35,200/40,000 บาท
20-26 ธ.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันคริสต์มาส) (รอราคา)
27-02 ม.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันปีใหม่) (รอราคา)