แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Tapana 1

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

02-05 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า (วันเฉลิม) บาท
09-12 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า บาท
16-19 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า 20,330 บาท
23-26 มิ.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า บาท
30-03 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า 21,500/25,100 บาท
07-10 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า บาท
11-14 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า (วันอาสาฬหบูชา) (วันเข้าพรรษา) บาท
15-18 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า บาท
21-24 ก.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า บาท
27-01 ส.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ เกาะเต่า-โลซิน (วันเฉลิม ร.10) บาท
04-08 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน บาท
12-16 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (วันแม่) บาท
18-22 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน บาท
22-26 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน บาท
26-30 ส.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 24,950/28,950 บาท
01-05 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน บาท
15-19 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน บาท
19-23 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน บาท
23-27 ก.ย. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน บาท
29-03 ต.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน บาท
12-17 ต.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) บาท
21-26 ต.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยมหาราช) บาท
26-31 ต.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ บาท
04-09 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันลอยกระทง) บาท
09-14 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ บาท
18-23 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ บาท
23-28 พ.ย. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ บาท
28-02 ธ.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันใต้ บาท
02-08 ธ.ค. 2565 5 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันพ่อ) 35,500/43,000 บาท
09-15 ธ.ค. 2565 5 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันรัฐธรรมนูญ) บาท
16-21 ธ.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ บาท
23-29 ธ.ค. 2565 5 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันคริสต์มาส) 36,990/44,435 บาท
30-05 ม.ค. 2566 5 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันปีใหม่) บาท
11-16 ม.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันเด็ก) บาท
20-25 ม.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันตรุษจีน) บาท
25-30 ม.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ บาท
03-08 ก.พ. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ บาท
08-13 ก.พ. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ บาท
17-22 ก.พ. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ บาท
22-27 ก.พ. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ บาท
03-09 มี.ค. 2566 5 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันมาฆบูชา) บาท
10-15 มี.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ บาท
15-20 มี.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ บาท
20-24 มี.ค. 2566 3 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันเหนือ บาท
24-29 มี.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ บาท
29-03 เม.ย. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ บาท
05-10 เม.ย. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันจักรี) บาท
11-17 เม.ย. 2566 5 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันสงกรานต์) บาท
21-26 เม.ย. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ บาท
26-01 พ.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันแรงงาน) บาท
03-08 พ.ค. 2566 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันฉัตรมงคล) บาท