แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Tapana 1

ทริปดำน้ำของเรา

- 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (22 Aug '19) 21,000 บาท รายละเอียด

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

13-17 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 21,935/25,680 บาท
21-25 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 20,865/24,610 บาท
27-31 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 21,935/25,680 บาท
31-04 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 21,935/25,680 บาท
04-08 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 22,000 บาท
10-14 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 21,935/25,680 บาท
14-18 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 21,935/25,680 บาท
18-22 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 21,935/25,680 บาท
24-28 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 22,500/26,000 บาท
28-02 ต.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 21,935/25,680 บาท
02-06 ต.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 21,935/25,680 บาท
16-21 ต.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 26,750/32,100 บาท
21-26 ต.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยมหาราช) 26,750/32,100 บาท
30-04 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 26,750/32,100 บาท
04-09 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 28,000 บาท
13-18 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 26,750/32,100 บาท
18-23 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 26,750/32,100 บาท
27-02 ธ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 26,750/32,100 บาท
02-08 ธ.ค. 2563 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันพ่อ) 33,170/40,125 บาท
08-14 ธ.ค. 2563 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันรัฐธรรมนูญ) 33,170/40,125 บาท
16-21 ธ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 26,750/32,100 บาท
22-28 ธ.ค. 2563 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันคริสต์มาส) 33,170/40,125 บาท
29-04 ม.ค. 2564 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันปีใหม่) 33,170/40,125 บาท
08-13 ม.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 26,750/32,100 บาท
13-18 ม.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 26,750/32,100 บาท
22-27 ม.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 26,750/32,100 บาท
27-01 ก.พ. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 26,750/32,100 บาท
03-08 ก.พ. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 26,750/32,100 บาท
10-15 ก.พ. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ สิมิลัน (วันตรุษจีน) 26,750/32,100 บาท
19-24 ก.พ. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 26,750/32,100 บาท
24-02 มี.ค. 2564 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันมาฆบูชา) 33,170/40,125 บาท
03-08 มี.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 26,750/32,100 บาท
12-17 มี.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 26,750/32,100 บาท
17-22 มี.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 26,750/32,100 บาท
26-31 มี.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 26,750/32,100 บาท
02-07 เม.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ สิมิลัน (วันจักรี) 26,750/32,100 บาท
09-15 เม.ย. 2564 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันสงกรานต์) 33,170/40,125 บาท
30-05 พ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันแรงงาน, วันฉัตรมงคล) 26,750/32,100 บาท