แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Tapana 1

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

21-26 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยมหาราช) 28,750/33,100 บาท
26-31 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (รอราคา)
04-09 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันลอยกระทง) (รอราคา)
09-14 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (รอราคา)
18-23 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 28,750/33,100 บาท
23-28 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 27,750/33,100 บาท
28-02 ธ.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันใต้ (รอราคา)
02-08 ธ.ค. 25655 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันพ่อ) 35,500/43,000 บาท
09-15 ธ.ค. 25655 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันรัฐธรรมนูญ) (รอราคา)
16-21 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (รอราคา)
23-29 ธ.ค. 25655 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันคริสต์มาส) 36,990/44,435 บาท
30-05 ม.ค. 25665 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันปีใหม่) 35,200/40,200 บาท
06-11 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 26,750/32,100 บาท
11-16 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันเด็ก) (รอราคา)
20-25 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันตรุษจีน) (รอราคา)
25-30 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (รอราคา)
03-08 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (รอราคา)
08-13 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (รอราคา)
17-22 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (รอราคา)
22-27 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (รอราคา)
03-09 มี.ค. 25665 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันมาฆบูชา) 35,200/40,200 บาท
10-15 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (รอราคา)
15-20 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (รอราคา)
20-24 มี.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันใต้ 26,750/32,100 บาท
24-29 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (รอราคา)
29-03 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (รอราคา)
05-10 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันจักรี) (รอราคา)
11-17 เม.ย. 25665 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันสงกรานต์) 35,200/40,200 บาท
21-26 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (รอราคา)
26-01 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันแรงงาน) (รอราคา)
03-08 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันฉัตรมงคล) (รอราคา)
22-25 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า 23,000/27,000 บาท
11-15 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (วันแม่) 22,935/25,680 บาท
14-18 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 23,000/27,000 บาท
18-22 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 22,000/26,000 บาท
24-29 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันลอยกระทง) 26,750/32,100 บาท