แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Tapana Catamaran

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

09-15 ธ.ค. 25655 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันรัฐธรรมนูญ) 50,060/55,780/61,500 บาท
23-28 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันคริสต์มาส) 37,500/41,500/45,500 บาท
30-05 ม.ค. 25665 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันปีใหม่) 45,500/50,800/56,200 บาท
06-11 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (รอราคา)
11-16 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันเด็ก) 36,380/40,660/44,940 บาท
20-25 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันตรุษจีน) (รอราคา)
25-30 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 36,400/40,700/45,000 บาท
30-03 ก.พ. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันใต้ (รอราคา)
03-08 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 36,380/40,660/44,940 บาท
13-17 ก.พ. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันวาเลนไทน์) (รอราคา)
17-22 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 38,400/40,600/44,900 บาท
22-27 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (รอราคา)
03-09 มี.ค. 25665 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันมาฆบูชา) (รอราคา)
10-15 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 38,400/40,600/44,900 บาท
15-20 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 38,400/40,600/44,900 บาท
20-24 มี.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (รอราคา)
24-29 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (รอราคา)
29-03 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (รอราคา)
05-10 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันจักรี) 38,400/40,600/44,900 บาท
11-17 เม.ย. 25665 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันสงกรานต์) (รอราคา)
17-21 เม.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันใต้ (รอราคา)
21-26 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (รอราคา)
26-01 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันแรงงาน) (รอราคา)
03-08 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันฉัตรมงคล) (รอราคา)
03-06 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า (วันเฉลิมพระราชินี) 28,300/31,500/34,700 บาท
01-05 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 28,900/32,100/35,400 บาท
11-15 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (วันแม่) 29,900/33,100/36,310 บาท
17-21 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 29,900/33,100/36,310 บาท
21-25 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 28,900/32,100/35,400 บาท
08-12 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 28,890/32,100/35,100 บาท
22-26 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 29,900/33,100/36,310 บาท
28-02 ต.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 29,900/33,100/36,310 บาท
11-16 ต.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 38,400/40,600/44,900 บาท
20-25 ต.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยมหาราช) 38,400/40,600/44,900 บาท
08-13 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 38,400/40,600/44,900 บาท
17-22 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 36,400/40,700/45,000 บาท