แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Tapana Catamaran

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

13-17 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 25,680/28,890/32,100/35,310 บาท
21-25 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 25,680/28,890/32,100/35,310 บาท
27-31 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 35,310 บาท
04-08 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 25,680/28,890/32,100/35,310 บาท
10-14 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 28,800/32,100/33,700 บาท
14-18 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 25,680/28,890/32,100/35,310 บาท
24-28 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 25,680/28,890/32,100/35,310 บาท
28-02 ต.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 28,900 บาท
02-06 ต.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 25,680/28,890/32,100/35,310 บาท
16-21 ต.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 32,100/36,380/40,660/44,940 บาท
21-26 ต.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยมหาราช) 36,380/40,660 บาท
30-04 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 32,100/36,380/40,660/44,940 บาท
04-09 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 32,100/36,380/40,660/44,940 บาท
18-23 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 32,100/36,380/40,660/44,940 บาท
27-02 ธ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 32,100/36,380/40,660/44,940 บาท
03-08 ธ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันพ่อ) 32,100/36,380/40,660/44,940 บาท
08-14 ธ.ค. 2563 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันรัฐธรรมนูญ) 40,125/45,475/50,825/56,175 บาท
16-21 ธ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 32,100/36,380/40,660/44,940 บาท
22-28 ธ.ค. 2563 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันคริสต์มาส) 40,125/45,475/50,825/56,175 บาท
29-04 ม.ค. 2564 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันปีใหม่) 40,125/45,475/50,825/56,175 บาท
08-13 ม.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 32,100/36,380/40,660/44,940 บาท
10-15 ก.พ. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันตรุษจีน) 32,100/36,380/40,660/44,940 บาท
19-24 ก.พ. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 32,100/36,380/40,660/44,940 บาท
24-02 มี.ค. 2564 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันมาฆบูชา) 40,125/45,475/50,825/56,175 บาท
03-08 มี.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 32,100/36,380/40,660/44,940 บาท
12-17 มี.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 32,100/36,380/40,660/44,940 บาท
17-22 มี.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 32,100/36,380/40,660/44,940 บาท
02-07 เม.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ สิมิลัน (วันจักรี) 32,100/36,380/40,660/44,940 บาท
09-15 เม.ย. 2564 5 วัน 5 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันสงกรานต์) 40,125/45,475/50,825/56,175 บาท
16-21 เม.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 32,100/36,380/40,660/44,940 บาท