แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Tapana Catamaran

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

21-25 พ.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ 28,900/32,000/35,500 บาท
26-31 พ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
03-06 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า (วันเฉลิม) 27,285 บาท
10-13 มิ.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ บาท
15-18 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ 27,900/30,900/34,500 บาท
22-26 ก.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่าฟูลมูนปาร์ตี้ (วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) บาท
30-04 ส.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
11-14 ส.ค. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (วันแม่) 25,680/28,890/32,100/35,310 บาท
03-07 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ บาท
23-27 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ 28,900/32,000/35,000 บาท
20-25 ต.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยมหาราช) บาท
03-08 พ.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 36,380/40,650/44,950 บาท
26-01 ธ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ บาท
03-07 ม.ค. 2565 3 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันใต้ (หยุดชดเชยวันปีใหม่) บาท
07-12 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันเด็ก) บาท