แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Tapana Catamaran

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

23-28 ต.ค. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยมหาราช) 34,000 บาท
01-06 พ.ย. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
06-11 พ.ย. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
15-20 พ.ย. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
20-25 พ.ย. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
01-06 ธ.ค. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
06-12 ธ.ค. 2562 5 วัน 19 ไดฟ์ 42,500 บาท
13-18 ธ.ค. 2562 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
20-26 ธ.ค. 2562 5 วัน 19 ไดฟ์ 42,500 บาท
27-02 ม.ค. 2563 5 วัน 19 ไดฟ์ 42,500 บาท
03-08 ม.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
08-13 ม.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
17-22 ม.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
22-27 ม.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
31-05 ก.พ. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
05-10 ก.พ. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
15-21 ก.พ. 2563 5 วัน 19 ไดฟ์ 42,500 บาท
21-26 ก.พ. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
26-02 มี.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
06-11 มี.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
11-16 มี.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
20-25 มี.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
25-30 มี.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
03-08 เม.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ สิมิลัน (วันจักรี) 34,000 บาท
09-15 เม.ย. 2563 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันสงกรานต์) 42,500 บาท
15-20 เม.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันสงกรานต์) 34,000 บาท
24-29 เม.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
29-04 พ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันแรงงาน, วันฉัตรมงคล) 34,000 บาท
06-11 พ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
21-25 พ.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 27,000 บาท
27-01 มิ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
04-07 มิ.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 25,500 บาท
11-14 มิ.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 25,500 บาท
18-21 มิ.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 25,500 บาท
25-28 มิ.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 25,500 บาท
03-06 ก.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า (ฟูลมูน วันอาสาฬหบูชา) 25,500 บาท
09-12 ก.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 25,500 บาท
16-19 ก.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 25,500 บาท
24-27 ก.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 25,500 บาท
30-02 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 25,500 บาท
07-12 ส.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ โลซิน-เกาะเต่า (วันแม่) 34,000 บาท
13-17 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 27,000 บาท
21-25 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 27,000 บาท
27-31 ส.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 27,000 บาท
04-08 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 27,000 บาท
10-14 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 27,000 บาท
18-22 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 27,000 บาท
24-28 ก.ย. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 27,000 บาท
02-06 ต.ค. 2563 3 วัน 11 ไดฟ์ 27,000 บาท
16-21 ต.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
21-26 ต.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยมหาราช) 34,000 บาท
30-04 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
04-09 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
13-18 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
18-23 พ.ย. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
27-02 ธ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
02-08 ธ.ค. 2563 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันพ่อ) 42,500 บาท
08-14 ธ.ค. 2563 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันรัฐธรรมนูญ) 42,500 บาท
16-21 ธ.ค. 2563 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
22-28 ธ.ค. 2563 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันคริสต์มาส) 42,500 บาท
29-04 ม.ค. 2564 5 วัน 19 ไดฟ์ อันดามันเหนือหรือใต้ (วันปีใหม่) 42,500 บาท
08-13 ม.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
13-18 ม.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
22-27 ม.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
27-01 ก.พ. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
05-10 ก.พ. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
10-15 ก.พ. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
19-24 ก.พ. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
24-02 มี.ค. 2564 5 วัน 19 ไดฟ์ 42,500 บาท
03-08 มี.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
12-17 มี.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
17-22 มี.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
26-31 มี.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
02-07 เม.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
09-15 เม.ย. 2564 5 วัน 19 ไดฟ์ 42,500 บาท
16-21 เม.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
21-26 เม.ย. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
30-05 พ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท
05-10 พ.ค. 2564 4 วัน 15 ไดฟ์ 34,000 บาท