แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Tapana Catamaran

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

07-10 ก.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า (รอราคา)
11-14 ก.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า (วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) (รอราคา)
15-18 ก.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า (รอราคา)
21-24 ก.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า (รอราคา)
27-01 ส.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ เกาะเต่า - โลซิน (วันเฉลิม ร.10) 45,940 บาท
04-08 ส.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (รอราคา)
12-16 ส.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (วันแม่) 29,900/33,100/36,310 บาท
18-22 ส.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (รอราคา)
22-26 ส.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (รอราคา)
26-30 ส.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 25,680/28,890/32,100/35,310 บาท
01-05 ก.ย. 25653 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 31,920/35,350/38,900 บาท
05-09 ก.ย. 25653 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (รอราคา)
09-13 ก.ย. 25653 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (รอราคา)
19-23 ก.ย. 25653 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (รอราคา)
23-27 ก.ย. 25653 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 29,900/33,100/36,310 บาท
29-03 ต.ค. 25653 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 28,890/32,100/35,310 บาท
12-17 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันพ่อ) (รอราคา)
21-26 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยมหาราช) (รอราคา)
26-31 ต.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (รอราคา)
04-09 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันลอยกระทง) (รอราคา)
09-14 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 32,100/36,380/40,660/44,940 บาท
14-18 พ.ย. 25653 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันใต้ (รอราคา)
18-23 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 33,100/37,380/41,660/45,940 บาท
23-28 พ.ย. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (รอราคา)
02-08 ธ.ค. 25655 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันพ่อ) (รอราคา)
09-15 ธ.ค. 25655 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันรัฐธรรมนูญ) 50,060/55,780/61,500 บาท
16-21 ธ.ค. 25654 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (รอราคา)
30-05 ม.ค. 25665 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันปีใหม่) 50,060/55,780/61,500 บาท
06-11 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (รอราคา)
11-16 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันเด็ก) (รอราคา)
20-25 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันตรุษจีน) (รอราคา)
25-30 ม.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (รอราคา)
30-03 ก.พ. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันใต้ (รอราคา)
03-08 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (รอราคา)
13-17 ก.พ. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันวาเลนไทน์) (รอราคา)
17-22 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 38,400/40,600/44,900 บาท
22-27 ก.พ. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (รอราคา)
03-09 มี.ค. 25665 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ-ใต้ (วันมาฆบูชา) (รอราคา)
10-15 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 38,400/40,600/44,900 บาท
15-20 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 38,400/40,600/44,900 บาท
20-24 มี.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (รอราคา)
24-29 มี.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (รอราคา)
29-03 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (รอราคา)
05-10 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันจักรี) 38,400/40,600/44,900 บาท
17-21 เม.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ อันดามันใต้ (รอราคา)
21-26 เม.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (รอราคา)
26-01 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันแรงงาน) (รอราคา)
03-08 พ.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันฉัตรมงคล) (รอราคา)
03-06 มิ.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ เกาะเต่า (วันเฉลิมพระราชินี) 28,300/31,500/34,700 บาท
11-15 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน (วันแม่) 29,900/33,100/36,310 บาท
17-21 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 29,900/33,100/36,310 บาท
21-25 ส.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 28,900/32,100/35,400 บาท
22-26 ก.ย. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 29,900/33,100/36,310 บาท
28-02 ต.ค. 25663 วัน 11 ไดฟ์ โลซิน 29,900/33,100/36,310 บาท
11-16 ต.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 38,400/40,600/44,900 บาท
20-25 ต.ค. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยมหาราช) 38,400/40,600/44,900 บาท
08-13 พ.ย. 25664 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันใต้ 38,400/40,600/44,900 บาท