แพ็คเกจดำน้ำของเรือ Thailand Aggressor

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

30-06 พ.ย. 2564 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
06-13 พ.ย. 2564 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
13-20 พ.ย. 2564 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
20-27 พ.ย. 2564 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
27-04 ธ.ค. 2564 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
04-11 ธ.ค. 2564 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันพ่อ) 3,290 USD
11-18 ธ.ค. 2564 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
18-25 ธ.ค. 2564 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
25-01 ม.ค. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันคริสต์มาส) 3,290 USD
05-12 พ.ย. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
12-19 พ.ย. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
19-26 พ.ย. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
26-03 ธ.ค. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
03-10 ธ.ค. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
10-17 ธ.ค. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
17-24 ธ.ค. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
24-31 ธ.ค. 2565 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
31-07 ม.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
07-14 ม.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
14-21 ม.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
21-28 ม.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
28-04 ก.พ. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
04-11 ก.พ. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
11-18 ก.พ. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
18-25 ก.พ. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
25-04 มี.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
04-11 มี.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
11-18 มี.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
18-25 มี.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
25-01 เม.ย. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
01-08 เม.ย. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
08-15 เม.ย. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
15-22 เม.ย. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
22-29 เม.ย. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD
29-06 พ.ค. 2566 6 วัน 30 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 3,290 USD