แพ็คเกจดำน้ำของเรือ The Junk

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

26-28 ก.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันเฉลิม ร.10) 500 USD
02-04 ส.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 500 USD
09-11 ส.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 500 USD
16-18 ส.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 500 USD
23-25 ส.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 500 USD
30-01 ก.ย. 25672 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 500 USD
27-29 ก.ย. 25672 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 500 USD
04-06 ต.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 500 USD
14-18 ต.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 1,000 USD
19-23 ต.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,000 USD
23-27 ต.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันปิยมหาราช) 1,000 USD
28-03 พ.ย. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,500 USD
03-09 พ.ย. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,500 USD
10-14 พ.ย. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,000 USD
14-18 พ.ย. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันลอยกระทง) 1,000 USD
19-25 พ.ย. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,500 USD
25-01 ธ.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,500 USD
02-06 ธ.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันพ่อ) 1,000 USD
06-10 ธ.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันรัฐธรรมนูญ) 1,000 USD
11-17 ธ.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,500 USD
17-23 ธ.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,500 USD
24-30 ธ.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันคริสต์มาส) 1,500 USD
30-05 ม.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันปีใหม่) 1,500 USD
06-12 ม.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590 USD
13-17 ม.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,000 USD
17-21 ม.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060 USD
22-28 ม.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590 USD
28-03 ก.พ. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590 USD
04-08 ก.พ. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060 USD
08-12 ก.พ. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060 USD
13-19 ก.พ. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590 USD
19-25 ก.พ. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590 USD
26-02 มี.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060 USD
02-06 มี.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060 USD
07-13 มี.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590 USD
13-19 มี.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590 USD
20-24 มี.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060 USD
24-28 มี.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060 USD
29-04 เม.ย. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590 USD
04-08 เม.ย. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060 USD
11-15 เม.ย. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060 USD
15-19 เม.ย. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060 USD
20-26 เม.ย. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590 USD
26-02 พ.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590 USD
03-07 พ.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060 USD
07-11 พ.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060 USD
12-18 พ.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590 USD
30-01 มิ.ย. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 500 USD
06-08 มิ.ย. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530 USD
13-15 มิ.ย. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530 USD
20-22 มิ.ย. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530 USD
27-29 มิ.ย. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530 USD
04-06 ก.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530 USD
11-13 ก.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530 USD
18-20 ก.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530 USD
25-27 ก.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530 USD
01-03 ส.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530 USD
08-10 ส.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530 USD
15-17 ส.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530 USD
22-24 ส.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530 USD
29-31 ส.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530 USD
05-07 ก.ย. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530 USD
03-05 ต.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530 USD
10-12 ต.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530 USD
14-20 ต.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590 USD
21-25 ต.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060 USD
25-29 ต.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060 USD
30-05 พ.ย. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590 USD
05-11 พ.ย. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590 USD
12-16 พ.ย. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060 USD
16-20 พ.ย. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060 USD
21-27 พ.ย. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590 USD
27-03 ธ.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590 USD
04-08 ธ.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060 USD
08-12 ธ.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060 USD
13-17 ธ.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060 USD
17-23 ธ.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590 USD
23-29 ธ.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590 USD
30-05 ม.ค. 25695 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590 USD