แพ็คเกจดำน้ำของเรือ The Junk

ทริปดำน้ำของเรา

ยังไม่ระบุวันที่แน่นอน สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450

ตารางทริปของเรือ จองกับเราได้เลยค่ะ

21-25 มี.ค. 25664 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 960/1,180/1,440 USD
25-31 มี.ค. 25665 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,440/1,770/2,160 USD
01-07 เม.ย. 25665 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันจักรี) 1,440/1,770/2,160 USD
07-11 เม.ย. 25664 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 960/1,180/1,440 USD
12-16 เม.ย. 25664 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันสงกรานต์) 960/1,180/1,440 USD
16-22 เม.ย. 25665 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (หยุดชดเชยวันสงกรานต์) 1,440/1,770/2,160 USD
23-29 เม.ย. 25665 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,440/1,770/2,160 USD
29-03 พ.ค. 25664 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันแรงงาน) 960/1,180/1,440 USD
04-08 พ.ค. 25664 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันฉัตรมงคล และวันวิสาขบูชา) 960/1,180/1,440 USD
08-14 พ.ค. 25665 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันพืชมงคล) 1,440/1,770/2,160 USD
19-21 พ.ค. 25662 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 480/590/720 USD
26-28 พ.ค. 25662 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 480/590/720 USD
02-04 มิ.ย. 25662 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันเฉลิมพระราชินี) 480/590/720 USD
09-11 มิ.ย. 25662 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 480/590/720 USD
16-18 มิ.ย. 25662 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 480/590/720 USD
23-25 มิ.ย. 25662 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 480/590/720 USD
30-02 ก.ค. 25662 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 480/590/720 USD
07-09 ก.ค. 25662 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 480/590/720 USD
14-16 ก.ค. 25662 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 480/590/720 USD
21-23 ก.ค. 25662 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 480/590/720 USD
28-30 ก.ค. 25662 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันเฉลิม ร.10) 480/590/720 USD
04-06 ส.ค. 25662 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 480/590/720 USD
11-13 ส.ค. 25662 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันแม่) 480/590/720 USD
18-20 ส.ค. 25662 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 480/590/720 USD
25-27 ส.ค. 25662 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 480/590/720 USD
22-24 ก.ย. 25662 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 480/590/720 USD
29-01 ต.ค. 25662 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 480/590/720 USD
06-08 ต.ค. 25662 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 480/590/720 USD
14-20 ต.ค. 25665 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,440/1,770/2,160 USD
21-25 ต.ค. 25664 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันปิยมหาราช) 960/1,180/1,440 USD
25-29 ต.ค. 25664 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 960/1,180/1,440 USD
30-05 พ.ย. 25665 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,440/1,770/2,160 USD
05-11 พ.ย. 25665 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,440/1,770/2,160 USD
12-16 พ.ย. 25664 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 960/1,180/1,440 USD
16-20 พ.ย. 25664 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 960/1,180/1,440 USD
21-27 พ.ย. 25665 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,440/1,770/2,160 USD
27-03 ธ.ค. 25665 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันลอยกระทง) 1,440/1,770/2,160 USD
04-08 ธ.ค. 25664 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันพ่อ) 960/1,180/1,440 USD
08-12 ธ.ค. 25664 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันรัฐธรรมนูญ) 960/1,180/1,440 USD
13-19 ธ.ค. 25665 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,440/1,770/2,160 USD
20-26 ธ.ค. 25665 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันคริสต์มาส) 1,440/1,770/2,160 USD
27-02 ม.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันปีใหม่) 1,440/1,770/2,160 USD
04-10 ม.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,500/1,860/2,280 USD
11-15 ม.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันเด็ก) 1,000/1,240/1,520 USD
15-19 ม.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,000/1,240/1,520 USD
20-26 ม.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,500/1,860/2,280 USD
26-01 ก.พ. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,500/1,860/2,280 USD
02-06 ก.พ. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,000/1,240/1,520 USD
06-10 ก.พ. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันตรุษจีน) 1,000/1,240/1,520 USD
11-17 ก.พ. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันวาเลนไทน์) 1,500/1,860/2,280 USD
17-23 ก.พ. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,500/1,860/2,280 USD
24-28 ก.พ. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันมาฆบูชา) 1,000/1,240/1,520 USD
28-03 มี.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,000/1,240/1,520 USD
04-10 มี.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,500/1,860/2,280 USD
10-16 มี.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,500/1,860/2,280 USD
17-21 มี.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,000/1,240/1,520 USD
21-25 มี.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,000/1,240/1,520 USD
26-01 เม.ย. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,500/1,860/2,280 USD
01-07 เม.ย. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,500/1,860/2,280 USD
08-12 เม.ย. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (หยุดชดเชยวันจักรี) 1,000/1,240/1,520 USD
12-16 เม.ย. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันสงกรานต์) 1,000/1,240/1,520 USD
17-23 เม.ย. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันสงกรานต์ 1,500/1,860/2,280 USD
23-29 เม.ย. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,500/1,860/2,280 USD
30-04 พ.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันแรงงาน) 1,000/1,240/1,520 USD
04-08 พ.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันฉัตรมงคล และวันพืชมงคล) 1,000/1,240/1,520 USD
09-15 พ.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,500/1,860/2,280 USD
24-26 พ.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 500/620/760 USD
31-02 มิ.ย. 25672 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันเฉลิม) 500/620/760 USD
07-09 มิ.ย. 25672 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 500/620/760 USD
14-16 มิ.ย. 25672 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 500/620/760 USD
21-23 มิ.ย. 25672 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 500/620/760 USD
28-30 มิ.ย. 25672 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 500/620/760 USD
05-07 ก.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 500/620/760 USD
12-14 ก.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 500/620/760 USD
19-21 ก.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) 500/620/760 USD
26-28 ก.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันเฉลิม ร.10) 500/620/760 USD
02-04 ส.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 500/620/760 USD
09-11 ส.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 500/620/760 USD
16-18 ส.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 500/620/760 USD
23-25 ส.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 500/620/760 USD
30-01 ก.ย. 25672 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 500/620/760 USD
27-29 ก.ย. 25672 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 500/620/760 USD
04-06 ต.ค. 25672 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 500/620/760 USD
14-18 ต.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 1,000/1,240/1,520 USD
19-23 ต.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,000/1,240/1,520 USD
23-27 ต.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันปิยมหาราช) 1,000/1,240/1,520 USD
28-03 พ.ย. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,500/1,860/2,280 USD
03-09 พ.ย. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,500/1,860/2,280 USD
10-14 พ.ย. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,000/1,240/1,520 USD
14-18 พ.ย. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันลอยกระทง) 1,000/1,240/1,520 USD
19-25 พ.ย. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,500/1,860/2,280 USD
25-01 ธ.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,500/1,860/2,280 USD
02-06 ธ.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันพ่อ) 1,000/1,240/1,520 USD
06-10 ธ.ค. 25674 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันรัฐธรรมนูญ) 1,000/1,240/1,520 USD
11-17 ธ.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,500/1,860/2,280 USD
17-23 ธ.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,500/1,860/2,280 USD
24-30 ธ.ค. 25675 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันคริสต์มาส) 1,500/1,860/2,280 USD
30-05 ม.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (วันปีใหม่) 1,500/1,860/2,280 USD
06-12 ม.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590/1,950/2,394 USD
13-17 ม.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,000/1,240/1,520 USD
17-21 ม.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060/1,300/1,596 USD
22-28 ม.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590/1,950/2,394 USD
28-03 ก.พ. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590/1,950/2,394 USD
04-08 ก.พ. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060/1,300/1,596 USD
08-12 ก.พ. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060/1,300/1,596 USD
13-19 ก.พ. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590/1,950/2,394 USD
19-25 ก.พ. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590/1,950/2,394 USD
26-02 มี.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060/1,300/1,596 USD
02-06 มี.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060/1,300/1,596 USD
07-13 มี.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590/1,950/2,394 USD
13-19 มี.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590/1,950/2,394 USD
20-24 มี.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060/1,300/1,596 USD
24-28 มี.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060/1,300/1,596 USD
29-04 เม.ย. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590/1,950/2,394 USD
04-08 เม.ย. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060/1,300/1,596 USD
11-15 เม.ย. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060/1,300/1,596 USD
15-19 เม.ย. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060/1,300/1,596 USD
20-26 เม.ย. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590/1,950/2,394 USD
26-02 พ.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590/1,950/2,394 USD
03-07 พ.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060/1,300/1,596 USD
07-11 พ.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060/1,300/1,596 USD
12-18 พ.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590/1,950/2,394 USD
30-01 มิ.ย. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 500/620/760 USD
06-08 มิ.ย. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530/650/798 USD
13-15 มิ.ย. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530/650/798 USD
20-22 มิ.ย. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530/650/798 USD
27-29 มิ.ย. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530/650/798 USD
04-06 ก.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530/650/798 USD
11-13 ก.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530/650/798 USD
18-20 ก.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530/650/798 USD
25-27 ก.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530/650/798 USD
01-03 ส.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530/650/798 USD
08-10 ส.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530/650/798 USD
15-17 ส.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530/650/798 USD
22-24 ส.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530/650/798 USD
29-31 ส.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530/650/798 USD
05-07 ก.ย. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530/650/798 USD
03-05 ต.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530/650/798 USD
10-12 ต.ค. 25682 วัน 7 ไดฟ์ อันดามันใต้ 530/650/798 USD
14-20 ต.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590/1,950/2,394 USD
21-25 ต.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060/1,300/1,596 USD
25-29 ต.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060/1,300/1,596 USD
30-05 พ.ย. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590/1,950/2,394 USD
05-11 พ.ย. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590/1,950/2,394 USD
12-16 พ.ย. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060/1,300/1,596 USD
16-20 พ.ย. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060/1,300/1,596 USD
21-27 พ.ย. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590/1,950/2,394 USD
27-03 ธ.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590/1,950/2,394 USD
04-08 ธ.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060/1,300/1,596 USD
08-12 ธ.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060/1,300/1,596 USD
13-17 ธ.ค. 25684 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,060/1,300/1,596 USD
17-23 ธ.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590/1,950/2,394 USD
23-29 ธ.ค. 25685 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590/1,950/2,394 USD
30-05 ม.ค. 25695 วัน 18 ไดฟ์ อันดามันเหนือ 1,590/1,950/2,394 USD