แพ็คเกจดำน้ำที่ โคโมโด (Komodo)

ยังไม่มีข้อมูล สนใจกรุณาติดต่อ 095-875-5450
FreedomDIVE.com

Komodo (Sep '19)

25-29 ก.ย. 2562 5 วัน 8 ไดฟ์

26,000 บาท

หมู่เกาะโคโมโด เป็นอุทยานแห่งขาติของประเทศอินโดนีเซีย และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งบนบกและโลกใต้ทะเล นอกจากมังกรยักษ์โคโมโด สัตว์เลื้อนคลายดึกดำบรรพ์ที่เหลือยู่แห่งเดียวในโลก โลกใต้ทะเลของโคโมโด ยังเป็นจุดดำน้ำ ดูปะการัง สัตว์น้อยใหญ่ ตั้งแต่ปลากระเบนราหู ปลาฉลาม ฝูงปลาที่ชุกชุมเนื่องจากกระแสน้ำไหลเชี่ยวจาก 2 มหาสมุทร ความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางธรรมชาติ โคโมโดจึงเป็นสวรรค์และเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักดำน้ำและนักท่องเที่ยวทั้วโลก

พื้นที่ดำน้ำ