แพ็คเกจดำน้ำที่ ฟิลิปปินส์ (Philippines)

FreedomDIVE.com

Anilao 3N 3D @ Resort

ทุกวัน 4 วัน 6 ไดฟ์

420 USD
FreedomDIVE.com

Anilao 4N 3D @ Resort

ทุกวัน 5 วัน 6 ไดฟ์

440 USD
FreedomDIVE.com

Malapascua

ทุกวัน 5 วัน 10 ไดฟ์

24,500 บาท
FreedomDIVE.com

Anilao (Apr '19)

11-16 เม.ย. 2562 6 วัน 14 ไดฟ์

35,000 บาท
FreedomDIVE.com

Malapascua

15-20 พ.ค. 2562 6 วัน 10 ไดฟ์

27,500 บาท