แพ็คเกจดำน้ำที่ ภูเก็ต

ทริปดำน้ำของเรา

5-10 ม.ค. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (Jan '22) 32,000 บาท รายละเอียด
23-27 ก.ย. 2564 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะราชา (Sep '21) 18,000 บาท รายละเอียด
20-25 ต.ค. 2564 4 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันใต้ (วันปิยะ '21) 23,500 บาท รายละเอียด
23-28 ก.พ. 2565 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (Feb '22) 23,500 บาท รายละเอียด