แพ็คเกจดำน้ำที่ ภูเก็ต

ทริปดำน้ำของเรา

08-13 พ.ย. 2566 4 วัน 14 ไดฟ์ อันดามันใต้ (Nov '23) 25,500 บาท รายละเอียด
24-29 ม.ค. 2567 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (Jan '24) 30,900 บาท รายละเอียด
06-11 มี.ค. 2567 4 วัน 15 ไดฟ์ อันดามันเหนือ (Mar '24) 25,500 บาท รายละเอียด
30-03 มิ.ย. 2567 3 วัน 11 ไดฟ์ เกาะราชา (May '24) 19,500 บาท รายละเอียด